Auta, auta, auta… a životní prostředí

Ilona Jančářová (ed.)
Anotace

Monografie se zabývá právní úpravou ochrany životního prostředí před negativními vlivy automobilové dopravy. Jednotlivé kapitoly analyzují relevantní právní úpravu, identifikují překážky jejího vymáhání a snaží se předpovědět budoucí vývoj právní úpravy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9409-3
Počet stran 294
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9408-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 294
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)