Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi

Lucie Jagošová (ed.), Otakar Kirsch (ed.)
Anotace

V současné muzeologii a muzejní praxi ke skloňovaným tématům patří také dynamický vztah mezi vědou a edukací. V muzejní praxi se funkčnost tohoto propojení projektuje do různorodých forem zprostředkování výsledků bádání odborných pracovníků muzeí široké veřejnosti, zejm. koncipování srozumitelných a divácky atraktivních výstav a expozic, specializovaných edukačních programů pro školní či jiné skupiny, popularizujících tematických přednášek a dalších doprovodných programů a kulturních akcí, které současně nerezignují na dodržování didaktických zásad vědeckosti, názornosti, spojování teorie s praxí atd. Publikace představuje aktuální vhled do vybraných vědeckých oborů zastoupených v muzejních institucích a specifik muzejní praxe při popularizaci a zprostředkovávání jejich edukačního potenciálu široké veřejnosti. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9485-7
Počet stran 140
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018

Obecné informace

Klíčová slova muzeum , muzejní veřejnost , muzejní pedagogika , muzejní praxe , muzejní profese , vědecké disciplíny v muzeu
Jazyky Čeština, Slovenština