Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 10. (1931)

Podobné publikace