13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků

Jan Válek (ed.), Peter Marinič (ed.)
Anotace

Didaktiky matematiky, přírodních věd a odborného vzdělávání představují významnou oblast ve vzdělávacím procesu. Jejich význam v čase narůstá a vzhledem k výsledkům měření různých oblastí gramotností žáků se lze domnívat, že tomu nebude jinak ani v budoucnu.

Mezinárodní konference zaměřená na problematiku didaktiky, organizována Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Vysokou školou DTI, Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno a Informační společností pro výchovu a vzdělávání, členem Svazu slovenských vědeckotechnických společností, tak představuje významnou platformu pro sdílení a rozvíjení dané oblasti společných zájmů odborníků. Sborník z této konference tak přináší pohled na teoretické i praktické problémy ve vzdělávání, se zaměřením na oblast didaktiky uvedených vědních oborů a umožňuje sdílení dobré praxe.

Jan Válek
Editor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9435-2
Počet stran 124
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova didaktika matematiky , didaktika přírodních věd , didaktika odborného vzdělávání , dobrá praxe , vzdělávání , hodnocení
Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština