Tradiční rodina v Číně

Aneta Dosedlová, Terézia Hegerová, Pavla Krajcová, Kateřina Mašková, Lucia Mydliarová, Zuzana Russeová, Nataliya Samoylova, Zuzana Shejbalová
Anotace

Kniha se soustřeďuje na pospolitost v rámci tradiční čínské rodiny. Postupně vykládá, jak je tato rodina specificky organizována a jaký soubor kolektivně sdílených kulturních kódů a pravidel užívá. Přestože jde o ideální představu rodiny, je třeba ji brát v úvahu jako vzor, ke kterému se skutečné rodiny upínají. V osmi kapitolách se podrobněji zabývá specifickými kulturními a společenskými fenomény, jakými jsou v rámci světa živých rodina, manželství a dítě, v rámci světa mrtvých kult předků, pohřební obřady a představy o posmrtném životě, a konečně na duchovní úrovni lidový náboženský synkretismus, tradiční svátky a snahy o vylepšení osudu. Pro názornost doplňují výklad ilustrace.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9395-9
Počet stran 86
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9395-2019

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Reference

Baker, Hugh D. R. Chinese Family and Kinship. London: MacMillan Press Ltd, 1979. https://doi.org/10.7312/bake90638

Becker, Jasper. Čína na přelomu století. Praha: Jiří Buchal – BB art, 2002.

Blundy, Rachel. Tying the knot: what to expect at a traditional Chinese wedding. In: South China Morning Post. [online]. 8.11.2016. [cit. 29.1.2019]. Dostupné z: https://www.scmp.com/news/hong-kong/education-community/ article/2026160/tying-knot-what-expect-traditional-chinese

Cohen, Myron L. Kinship, contract, community, and state: anthropological perspectives on China. Stanford: Stanford University Press, 2005. https://doi.org/10.1525/aa.2006.108.3.574

Day, Clarence Burton. Chinese Peasant Cults. Shanghai – Hong Kong – Singapore: Kelly and Walsh, 1940.

Davis, Deborah S. Privatization of Marriage in Post-Socialist China [online]. Modern China, vol. 40, no. 6, 2014, s. 551–577. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/24575643. https://doi.org/10.1177/0097700414536528

Dewar, Gwen. Traditional Chinese Parenting What research says about Chinese kids and why they succeed. [online]. 2019 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z:<https://www.parentingscience.com/chinese-parenting.html>. 

Eberhard, Wolfram. Lexikon čínských symbolů. Obrázková řeč Číny. Praha: Volvox Globator, 2001.

Hsu, Francis L. K. Under the Ancestors‘ Shadow: Kinship, Personality & Social Mobility in China. Stanford: Stanford University Press 1971 (1. vydání 1948).

Kane, Daniel. Knížka o čínštine. Mirošovice: DesertRose, 2009.

Cao, Chen. The evolution of marriage customs. In: China Daily. [online]. 12.5.2018 [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/12/WS5af5f825a3103f6866ee7e9d.html

Chao, Hsi-Lin. The Chinese Family [online].  Primitive Man, vol. 3, no. 1/2, 1930, s. 19–22. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/3316387 S. 20. https://doi.org/10.2307/3316387

Eklund, Lisa. Marriage Squeeze and Mate Selection: The Ecology of Choice and Implications for Social Policy in China [online].  Economic and Political Weekly, vol. 48, no. 35, 2013, s. 62–69. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: www.jstor. org/stable/23528756

Fung, Heidi. Becoming a Moral Child: The Socialization of Shame among Young Chinese Children. Ethos 27.2, 1999: 180-209. https://doi.org/10.1525/eth.1999.27.2.180

Galvany, Albert. Death and Ritual Wailing in Early China: Around the Funeral of Lao Dan. Asia Major 25, No. 2, 2012, 15-42.

Guter, Josef. Bohové a symboly staré Číny: Slovník čínské mytologie. Praha: Brána, 2005.

Hrdý, Ladislav, Václav Soukup, Václav a Vodáková, Alena. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993.

Hu, Anning. Ancestor Worship in Contemporary China: an Empirical Investigation. China Review 16, no. 1. Hong Kong: Chinese University Press, 2016: 169-186. https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1075716

Jenkins, Alexis. Chinese Culture & Parenting. [online]. 2019 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z:< https://www.livestrong.com/ article/239128-chinese-culture-parenting/>. 

Ji Jing. Timekeeping traditional Chinese calendar is set for revival. Beijing Review 52, 2016. Url: http://www.bjreview.com/Lifestyle/201612/t20161226_800084086.html (cit. 9. 2. 2019).

Li, Xuan. Why people aren‘t getting married in China. In: BBC Capital. [online]. 5.8.2017 [cit. 18.3.2019]. Dostupné z: http://www.bbc.com/capital/story/20170804-why-people-arent-getting-married-in-china

Lowe, H. Y. The adventures of Wu: the life cycle of a Peking man. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983. https://doi.org/10.1515/9781400855896

Malina, Jaroslav a kolektiv. Antropologický slovník [online]. 2009. [cit. 27.1.2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/ do/1431/UAntrBiol/el/antropos/pdf/antropologicky_slovnik.pdf

Obuchová, Ľubica. Čínské symboly. Praha: Grada, 2000.

Obuchová, Ľubica, ed. Svět živých a svět mrtvých: soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny „Náboženské směry v Asii“. Praha: Česká orientalistická společnost, 2001.

Palát, Augustín a Průšek, Jaroslav. Středověká Čína: Spoločnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. Praha: DharmaGaia, 2001.

Qian, Jinghua a Fan Yiying. It’s Complicated: Chinese Millennials and Marriage. In: Sixth Tone. [online]. 4.8.2018 [cit. 16.3.2019]. Dostupné z: http://www.sixthtone.com/news/1002717/its-complicated-chinese-millennials-and-marriage#

Santos, Gonçalo, and Stevan Harrell (eds). Transforming  Patriarchy. Chinese Families in  the 21st Century. Seattle, Washington: University of Washington Press, 2017.

Skinner, William G. Family and Reproduction in East Asia: China, Korea, and Japan compared. 2002. [cit. 2019-04-15]. (Plný záznam dokumentu v súkromnom archíve autorky).

Skupnik, Jaroslav. Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.

Smith, Arthur H. Chinese Characteristics. San Diego: University of California Library, 2007. 

Smith, Arthur H. Village Life in China: A study in Sociology. Boston: Little Brown and co., 1970.

Sokol, Jan. Antropologie výchovy a vzdělávaní. [online]. 2014 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z:<http://www.jansokol. cz/2014/03/antropologie-vychovy-a-vzdelavani/ >.   

Sosna, Daniel. Sekundární pohřební aktivity: srovnávací studie. Antropologické sympozium V: sborník příspěvků z „V. antropologického sympozia“ Plzeň, 30. června a 1. července 2006. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007, 169-182.

Sun Xi,. Traditions of Arranged Marriages in China. In: Women of China. [online]. 13.12.2011. [cit. 15.2.2019]. Dostupné z: http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/13/6000-1.htm

Tien, H. Yuan. Age at Marriage in the People‘s Republic of China [online].  The China Quarterly, no. 93, 1983, s. 90–107. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/653334. https://doi.org/10.1017/S0305741000016180

Tsoi, Grace. China‘s ghost weddings and why they can be deadly. In: BBC. [online]. 24.8.2016 [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-37103447

Waltner, Ann. Getting an Heir: Adoption and the Construction of Kinship in Late Imperial China. Honolulu, Hawai‘i: Universitry of Hawaii Press, 1990.

Wang, Yue. No One In China Wants To Get Married Anymore, And It‘s Making Beijing Nervous. In: Forbes. [online]. 17.10.2017 [cit. 16.3.2019]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/ywang/2017/10/17/no-one-in-china-wants-to-get-married-anymore-and-its-making-beijing-nervous/#1727b829aa0b

Watson, James L. The Structure of Chinese Funerary Rites. In James L. Watson a Evelyn S. Rawski, eds., Death Ritual in Late Imperial and Modern China. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.

Wei, Liming韦黎明 (ed.). Zhongguo jieri 中国节日. Beijing: Wuzhou chuanbo chubanshe, 2005.

Wolf, Arthur P. Gods, Ghosts and Ancestors. In Studies of Chinese Society. Stanford: Stanford University Press 1978, 131-182.

Yu, Cindy. Would your son marry me? Inside Shanghai’s marriage market. In: The Spectator. [online]. 9.3.2019 [cit. 16.3.2019]. Dostupné z: https://www.spectator.co.uk/2019/03/would-your-son-marry-me-inside-shanghais-marriage-market/

Zang, Xiaowei. Family and marriage. Understanding Chinese Society. ed. / Xiaowei Zang. 1st . ed. Routledge, 2011. p. 35-48.

Zhang, Weiguo. State, Gender and Uxorilocal Marriage in Contemporary Rural North China [online]. The China Journal, no. 60, 2008, s. 111–132. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/20647990. https://doi.org/10.1086/tcj.60.20647990

Zhao, Lucy Xia. Ritual and the life cycle. In Xiaowei Zang (ed.). Understanding Chinese Society. Oxford: Routledge, 2011, 24-34.

Zhou, Christina, Bang Xiao. ‚Marry first, then fall in love‘: The evolution of love and marriage in China since Mao Zedong‘s era. In: ABC News. [online]. 22.4.2018 [cit. 16.3.2019]. Dostupné z: https://www.abc.net.au/news/201804-22/marry-first-then-fall-in-love-how-marriage-evolved-in-china/9641958

Zhou, Xiaotian 周啸天 (ed.). Zhongguo jieri 中国节日. Sichuan: Tiandi chubanshe, 2009.

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.