Psychologie koučování pro trenéry a manažery

Adam Blažej
Anotace

Publikace se zabývá koučováním z pohledu trenéra a manažera, způsoby komunikace, jakými by měli ke svým podřízeným či svěřencům promlouvat a motivačními principy a nástroji, které by měli ve své praxi užívat. Rovněž zahrnuje problematiku psychosociálního rozvoje z pohledu jedince, jehož cílem je zvýšení výkonu nebo nabytí větší spokojenosti v životě. 
Publikace obsahuje praktické návody na výše zmíněné aspekty koučování, přičemž jsou v úvodu zmíněna i teoretická východiska tak, aby všechny zmíněné principy a nástroje pochopil i laik. Podrobně je pak popsán především proces motivace, jelikož je to právě tento proces, který není ceněn pro momentální stav jako takový, ale pro své dalekosáhlé pozitivní účinky v budoucnu.
Tato publikace je určena především sportovním trenérům, kteří chtějí pozitivně působit na své svěřence ve smyslu zvýšení výkonu a radosti z provozování dané pohybové aktivity. Rovněž je určena pro manažery, neboť celá řada zmíněných informací lze aplikovat i do oblasti manažerské. Ku prospěchu však bude i jedincům, kteří se zabývají osobnostním rozvojem.

Adam Blažej
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9404-8
Počet stran 66
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8971-6
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 66
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Jindřiška Mikešová
Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)