Rodiče a sport dětí. Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže

Aleš Sekot
Anotace

Problematika rodiny a jejích výchovných funkcí je publikací aktualizována významem úlohy rodičovských výchovných stylů na oblast sportovně pohybových aktivit. Motivace k pravidelnému sportování na půdě organizovaného sportu dětí a mládeže je modelována i nově se formujícími sociálně a kulturně podmíněnými vztahy sportující dítě – rodiče – trenér, kdy vznikají možné střety motivací, prožitků a směřování různých aktérů tohoto trojúhelníku. Přitom vliv rodičů na motivaci k pravidelnému pohybu je zcela zásadní a nezastupitelný a nabývá na síle v případech, kdy rodiče působí na dítě společným pravidelným sportováním. Práce je tak určena nejen rodičům, ale i pedagogům, trenérům a širší odborné sportovní veřejnosti.

Aleš Sekot
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9293-8
Počet stran 125
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9292-1
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 125
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)