Úvahy o theorii kvadratických zbytků pro kmenné moduly : s novými vztahy k theorii kvadratických forem s kmennými zápornými determinanty/Études sur la théorie des résidus quadratiques suivant un module premier

Matyáš Lerch
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 44
Rok vydání 1923

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace