Úvahy o theorii kvadratických zbytků pro kmenné moduly : s novými vztahy k theorii kvadratických forem s kmennými zápornými determinanty/Études sur la théorie des résidus quadratiques suivant un module premier

Matyáš Lerch

Podobné publikace