Über die Beziehung zwischen den physikalischen Eigenschaften der Hydrate und ihrem Wassergehalt/O vztahu mezi fysikálními vlastnostmi a množstvím vody u hydrátů

Vojtěch Rosický

Podobné publikace