Příspěvek k theorii plochy stupně třetího s uniplanárním bodem/Remarques sur une surface cubique a point uniplanaire

Ladislav Seifert

Podobné publikace