O lineární diferenciální rovnici homogenní čtvrtého řádu, která je sama k sobě adjungována/Sur l'équation différentielle linéaire et homogène du quatrième ordre qui est identique à son adjointe

Josef Kaucký

Podobné publikace