Doba polovičních srážek a periodická amplituda ročního srážkového průběhu v Československu/Temps des demi-précipitations et l'amplitude moyenne de la période des précipitations atmosphériyue annuelles en Tchécoslovaquie

Bohuslav Hrudička

Podobné publikace