Budování loajality zákazníků ke značkám oblečení na Facebooku

Jitka Burešová
Anotace

Loajalita zákazníků je považována za klíčový faktor ovlivňující dlouhodobý úspěch firem. Kniha pojednává o budování loajality na internetu, konkrétně na sociální síti Facebook. Tato největší sociální síť světa zajišťuje v současnosti vzájemnou komunikaci mezi 1,65 miliardy uživatelů po celém světě. Facebook se tak stal naprosto unikátním místem pro oslovení obrovské masy potenciálních zákazníků. Hlavním cílem autorky bylo zjistit, zda je možné budovat online loajalitu k firemním stránkám běžných módních značek na Facebooku a následně offline loajalitu ke značkám. V knize přináší výsledky:

• Model budování loajality

• Kategorizace českého módního trhu

• Ověření vztahu mezi úrovní ceny a vnímanou úrovní kvality

• Identifikace inovátorů a názorových vůdců v segmentu zákaz-níků běžných značek

• Nejkupovanějších běžných značek oblečení v České republice

Autorka Ing. Jitka Burešová, Ph.D., je odborná asistentka na Katedře marketingu a obchodu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Specializuje se na marketingovou komunikaci na Facebooku a marketing značky.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9124-5
Počet stran 220
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9124-2018

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9123-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 220
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

ACTO.ZC, Česko země slev, Asociace českého tradičního obchodu, [online]. 2017 [vid. 2017-05-05]. Dostupné z: acto.cz/cesko-zeme-slev/.

AAKER, D. A. Managing brand ekvity. 1. vyd. New York: A division of Simon and Schuster Inc., 1991. ISBN 0-02-900101-3.

AAKER, D. A. Building Strong Brands. New York: Free Press. 1996 ISBN 9780029001516.

AAKER, D. A. Brand Building - Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-885-6.

ADLER, P. a S. KWON. Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 2002, roč. 27, č. 1, s. 17–40. ISSN 1948-0989. https://doi.org/10.5465/amr.2002.5922314

ALEXANDER, N. a A. M. DOHERTY. International retail research: focus, methodology and conceptual development. International Journal of Retail & Distribution Management, 2010, roč. 38, č. 11/12, s. 928-942. ISSN 0959-0552.

ANDERSON, E. W., C. FORRNELL a D. R. LEHMANN. Customer satisfaction, Market share and profitability. Journal of marketing: American Marketing association, 1994, roč. 58, č. 3, s. 53-66. ISSN 0022-2429. https://doi.org/10.1177/002224299405800304

ANDERSON, R. E. a S. S. SRINIVASAN. E-satisfaction and e-loyalty: a contingency Framework. Psychology & Marketing, 2003, roč. 20, č. 2, s. 123-138. ISSN 1520-6793. https://doi.org/10.1002/mar.10063

BAGOZZI, R. P. a U. M. DHOLAKIA. Antecedents and Purchase Consequences of Customer Participation in Small Group Brand Communities. International Journal of Research in Marketing, 2006, roč. 23, č. 1, s. 45–61. ISSN: 0167-8116. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2006.01.005

BAGOZZI, R. P. a Y. Yi. On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 1988, roč. 16, č. 1, s. 74–94. ISSN: 0092-0703. https://doi.org/10.1007/BF02723327

BALLANTYNE R., A. WARREN a K. NOBBS. The evolution of brand choice. Journal of Brand Management, 2006, roč. 13, č. 4/5, s. 339-52. ISSN: 1479-1803. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540276

BAKEWELL, C., V. W. MITCHELL a M. ROTHWELL. UK generation Y male fashion Consciousness. Journal of Fashion Marketing and Management, 2006, roč. 10, č. 2, s. 169-180. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020610667487

BARNES, L. a G. LEA-GREENWOOD. Fast fashioning the supply chain: shaping the research agenda. Journal of Fashion Marketing and Management, 2006, roč. 10, č. 3, s. 259–271. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020610679259

BEATTY, S. E. a L. R. KAHLE. Alternative hierarchies of the attitude–behavior relationship: the impact of brand commitment and habit. Journal of the Academy of Marketing Science, 1988, roč. 16, č. 2, s. 1–10. ISSN: 0092-0703.

BEHLING, D. Three and a half decades of fashion adoption research: what have we learned? Clothing and Textiles Research Journal, 1992, roč. 10, č. 2, s. 34-41. ISSN 19402473. https://doi.org/10.1177/0887302X9201000206

BENEKE J. a S. CARTER. The development of a consumer value proposition of private label brands and the application thereof in a South African retail context. Journal of Retailing and Consumer Services, 2015, roč. 25, s. 22-35. ISSN: 0969-6989. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.03.002

BENNETT, R. a L. BOVE. Identifying the key issues for measuring loyalty. Australasian Journal of Market Research, 2002, roč. 9, č. 2, s. 27–44. ISSN: 1441-3582.

BHARDWAJ, V. a A. FAIRHURST. Fast fashion: response to changes in the fashion industry. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2010, roč. 20, č. 1, s. 165-173. ISSN: 1466-4402.

BIRTWISTLE, G., N. SIDDIQUI a S. FIORITO. Quick response: perceptions of UK fashion retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 2003, roč. 31, č. 2, s. 118-28. ISSN: 0959-0552. https://doi.org/10.1108/09590550310462010

BIRTWISTLE, G. a C. M. MOORE. Fashion clothing: where does it all end up? International Journal of Retail & Distribution Management, 2007, roč. 35, č. 3, s. 210-216. ISSN: 0959-0552. https://doi.org/10.1108/09590550710735068

BRISTOW, D. N. a J. C. MOWEN. The consumer resource exchange model: theoretical development and empirical investigation. Marketing Intelligence & Planning, 1998, roč. 16, č. 2, 3, s. 90-99. ISSN: 0263-4503. https://doi.org/10.1108/02634509810209614

BROGI, aj. The Effects of Online Brand Communities on Brand Equity in the Luxury Fashion Industry. International Journal of Engineering Business Management, 2013, č. 1. ISSN 1847-9790.

BRONIARCZYKS, M., W. D. HOYER a L. MCALISTER. Consumers’ perceptions of the assortment offered in a grocery category: the impact of item reduction. Journal of Marketing Research, 1998, roč. 35, č. 5, s. 166-176. ISSN: 1547-7193.

BROWN, T. J., aj. Identity, intended image, construed image and reputation: an interdisciplinary framework and suggested terminology. Journal of Academy of Marketing Science, 2006, roč. 34, č. 2, s. 99-106. ISSN: 0092-0703. https://doi.org/10.1177/0092070305284969

BRUCE, M. a L. DALY. Buyer behaviour for fast fashion. Journal of Fashion Marketing and Management, 2006, roč. 10, č. 3, s. 329–344, ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020610679303

BUDÍKOVÁ, M., M. KRÁLOVÁ a B. MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami, Praha: Grada, 1. vyd. 2010. ISBN 978-80-247-3343-5.

BURZAN, T. Myšlenkové mapy, Brno: Bizbooks, 2012. ISBN: 978-80-265-0030-8.

CACHON, G. P. a R. SWINNEY. The value of fast fashion: quick response, enhanced design, and strategic consumer behaviour. Management Science, 2011, roč. 57, č. 4, s. 778-795. ISSN 1526-5501. https://doi.org/10.1287/mnsc.1100.1303

CAMPBELL, D. T. a D. W. FISKE. Convergent and discriminant validation by the multitrait–multimethod matrix. Psychological Bulletin, 1959, roč. 58, s. 81–105. ISSN 1939-1455.

CARROLL, B. A. a A. C. AHUVIA. Some antecedents and outcomes of brand love. Market Letters, 2006, roč. 17, č. 2, s. 79-89. ISSN 1573-059. https://doi.org/10.1007/s11002-006-4219-2

CASALO, L. V., C. FLAVIAN a M. GUINALÍU. Antecedents and Consequences of Consumer Participation in On Line Communities: The Case of the Travel Sector. International Journal of Electronic Commerce, 2010-2011, roč. 15, č. 2, s. 137–167. ISSN: 1557-9301.

CASALO, L. V., C. FLAVIAN a M. GUINALÍU. Fundaments of trust management in the development of virtual communities. Management Research News, 2008, roč. 31, č. 5, s. 324-338. ISSN: 0140-9174. https://doi.org/10.1108/01409170810865145

CASALO, L. V., C. FLAVIAN a M. GUINALÍU. The impact of participation in virtual brand communities on consumer trust and loyalty. Online Information Review, 2007, roč. 31, č. 6, s. 775–792, ISSN: 1468-4527. https://doi.org/10.1108/14684520710841766

COULTER, K. S. a A. ROGGEVEEN. Like it or not’: consumer responses to word-of-mouth communication in on-line social networks. Management Research Review, 2012, roč. 35, č. 9, s. 878-899. ISSN: 2040-8269.

COULTER, K. S. a R. A. COULTER, Determinants of trust in a service provider: the moderating role of length of relationship. Journal of Services Marketing, 2002, roč. 16, č. 1, s. 35–50. ISSN: 0887-6045. https://doi.org/10.1108/08876040210419406

CRONBACH, L. J. Coefficient of alpha and internal structure of Tests. Psychometrika, 1951, roč. 16, č. 3, s. 297-333. ISSN 1860-0980. https://doi.org/10.1007/BF02310555

CURRÁS-PÉREZ, R., C. RUIZ-MAFÉ a S. SANZ-BLASH. Social network loyalty: evaluating the role of attitude, perceived risk and satisfaction. Online Information Review, 2013, roč. 37, č. 1, s. 61–82. ISSN: 1468-4527. https://doi.org/10.1108/14684521311311630

ČESKÁ TELEVIZE. Počet aktivních uživatelů překonal miliardu. Česká televize [online]. 2012 [vid. 2013-01-24]. Dostupný z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/198374-pocet-aktivnich-uzivatelu-facebooku-prekonal-miliardu/.

ČSÚ, Informační společnost v číslech 2015, Český statistický úřad [online]. 2015 [vid. 2016-05-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2015.

ČTK. Na Facebooku je 4,2 milionu Čechů. Deník.cz [online]. Praha: 2014 [vid. 2014-04-28]. Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/na-facebooku-je-4-2-milionu-cechu-jejich-pocet-za-rok-stoupl-o-desetinu-20140203.html.

DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 1989, roč. 13, č. 3, s. 319-340. ISSN 2162-9730. https://doi.org/10.2307/249008

DEIGHTON, J. The consumption of performance. Journal of Consumer Research, 1992, roč. 19, č. 3, s. 362–372. ISSN 1537-5277. https://doi.org/10.1086/209307

DE KLERK, H. M. a T. TSELEPIS. The early-adolescent female clothing consumer: expectations, evaluation and satisfaction with fit as part of the appreciation of clothing quality. Journal of Fashion Marketing and Management, 2007, roč. 11, č. 3, s. 413-428. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020710763146

DE PELSMACKER, P., M. GEUENS a VAN DE BERGH. Marketingová komunikace, Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1.

DE VRIES, L., S. GENSLER a P. S. LEEFLANG. Popularity of brand posts on brand fan pages: an investigation of the effects of social media marketing. Journal of Interactive Marketing, 2012, roč. 26, č. 2, s. 83-91. ISSN: 1094-9968.

DHOLAKIA, U. M. a E. DURHAM. One cafe´ chain’s Facebook experiment. Harvard Business Review, March 2010 [online]. Praha: 2014 [vid. 2014-04-28]. Dostupné z: https://hbr.org/2010/03/one-cafe-chains-facebook-experiment.

DHOLAKIA, U. M., R. P. BAGOZZI, L. K. PEARO. A social influence model of consumer participation in network- and small-group-based virtual communities. International Journal of Research in Marketing, 2004, roč. 21, č. 3, s. 241–263. ISSN 0167-8116. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2003.12.004

DICK, A. S. a K. BASU. Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 1994, roč. 22, č. 2, s. 99-113. ISSN 1552-7824. https://doi.org/10.1177/0092070394222001

DING, M., W. ROSS a W. RAO. Price, as an indicator of quality: Implications for utility and demand functions. Journal of Retailing, 2010, roč. 86, č. 1, s. 69-84. ISSN 0022-4359. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2010.01.002

DJELIC, M. L. a A. AINAMO. The coevolution of new organizational forms in thefashion industry: A historical and comparative study of France, Italy, and the United States. Organizational Science, 1999, roč. 10, č. 5, s. 622–637. ISSN 1526-5455.

DOČEKAL, D. Sociální sítě si podmanily svět /Fakta a čísla hlavně o Evropě, LUPA.CZ [online]. 2011 [vid. 2017-05-28]. Dostupné z: www.lupa.cz/clanky/socialni-site-si-podmanily-svet-fakta-a-cisla-hlavne-o-evrope/.

DOERINGER, P. a S. CREAN. Can fast fashion save the US apparel industry? Socio-Economic Review, 2006, roč. 4, č. 3, s. 353-377. ISSN 1475-147X.

DONIO, J., P. MASSARI a G. PASSIANTE. Customer satisfaction and loyalty in a digital environment: an empirical test. Journal of Consumer Marketing, 2006, roč. 23, č. 7, s. 445-457. ISSN 0736-3761. https://doi.org/10.1108/07363760610712993

DONG-HUN, L. Growing popularity of social media and business strategy. SERI Quarterly, 2010, roč. 3, č. 4, s. 112–118. ISSN 1976-7250.

DOYLE, S. A., C. M. MOORE a L. MORGAN. Supplier management in fast moving fashion retailing. Journal of Fashion Marketing and Management, 2006, roč. 10, č. 3, s. 272-281. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020610679268

DRURY, G. Opinion piece: social media: should marketers engage and how can it be done effectively? Journal of Direct, Data Digit Marketing Practice, 2008, roč. 9, č. 3, s. 274–277. ISSN 1746-0174. https://doi.org/10.1057/palgrave.dddmp.4350096

DUAN, W., B. GU a A. B. WHINSTON. The dynamics of online word-of-mouth and product sales – an empirical investigation of the movie industry. Journal of Retailing, 2008, roč. 84, č. 2, s. 233–242. ISSN 0022-4359. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2008.04.005

DUTTON, J. E., J. M. DUKERICH a C. V. HARQUAIL. Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 1994, roč. 39, č. 2, s. 239–263. ISSN 1930-3815. https://doi.org/10.2307/2393235

ELLISON, N. B., CH. STEINFIELD a C. LAMPE. The Benefits of Facebook ‘‘Friends:’’ Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, roč. 12, s. 1143–1168. ISSN 1083-6101. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x

ERICKSON, G. M. a J. K. JOHANSSON. The role of price in multi-attribute product evaluations. Journal of Consumer Research, 1985, roč. 12, č. 2, s. 195-199. ISSN 1479-1838. https://doi.org/10.1086/208508

EVANS, M. Consumer behaviour towards fashion. European Journal of Marketing, 1989, roč. 23, č. 7, s. 7-16. ISSN 0309-0566. https://doi.org/10.1108/EUM0000000000575

EVANSCHITZKY, H. aj. The relative strength of affective commitment in securing loyalty in service relationships. Journal of Business research, 2006, roč. 59, s. 1207–1213. ISSN 0148-2963. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.08.005

FACEBOOK. Statistika uživatelů Facebooku. Facebook [online]. 2016 [vid. 2016-01-05]. Dostupné z: www.facebook.com/ads/audience_insights/people?act=189052971&age=18-&country=CZ.

FLAVIÁN, C., M. GUINALÍU a R. GURREA. The influence of familiarity and usability on loyalty to online journalistic services: the role of user experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 2006, roč. 13, s. 363-375. ISSN: 0969-6989. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2005.11.003

FLAVIÁN, C., M. GUINALÍU. Consumer trust, perceived security and privacy policy: three basic elements of loyalty to a web site. Industrial Management & Data Systems, 2006, roč. 106, č. 5, s. 601–620. ISSN 0263-5577. https://doi.org/10.1108/02635570610666403

FLYNN, L. R., R. E. GOLDSMITH, J. K. EASTMAN. Opinion Leaders and Opinion Seekers: Two New Measurement Scales. Academy of Marketing Science, 1996, roč. 24, č. 2, ISSN: 0092-0703.

FORNELL, C. a D. LARCKER. Structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 1981, roč. 18, č. 1, s. 39-50. ISSN 0022-2437. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

FRINGS, G. Fashion from Concept to Consumer, 7th ed., Englewood Cliffs: Prentice-Hall, NJ. 2002. ISBN 978-1-292-03949-7.

GABRIELLI, V., I. BAGHI a V. CODELUPPI. Consumption practices of fast fashion products: a consumer-based approach. Journal of Fashion Marketing and Management, 2013, roč. 17, č. 2, s. 206–224. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/JFMM-10-2011-0076

GAMBOA, A. M. a H. M. GONCALVES. Customer loyalty through social networks: Lessons from Zara on Facebook. Business horizons, 2014, roč. 57, č. 5. ISSN 0007-6813.

GILL, J. Quality follows quality: add quality to the business and quality will multiply the profits. The TQM Journal, 2009, roč. 21, č. 5, s. 530–539. ISSN 1754-2731. https://doi.org/10.1108/17542730910983434

GfK Praha a Incoma Consult. Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků – Od teorie k praxi. [online]. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti [vid. 2015-03-20]. 2004. Dostupné z: http://www.npj.cz/soubory/publikace/123269107219122.pdf

GOLDSMITH R. E., M. A. MOORE a P. BEAUDOIN. Fashion innovativeness and self-concept: a replication. Journal of Product & Brand Management, 1999, roč. 8, č. 1, s. 7-18. ISSN 1061-0421.

GOLDSMITH, R. E. a M. T. STITH. The social Values of Fashion Innovators. Journal of Applied Business Research, 1993, roč. 9, číslo 1, s. 10-16. ISSN 2157-8834. https://doi.org/10.19030/jabr.v9i1.6089

GOLDSMITH, R. E. a L. R. FLYNN. Identifying innovators in consumer product markets. European Journal of Marketing, 1992, roč. 26, č. 12, s. 42-55. ISSN 0309-0566. GOLDSMITH, R. E. a CH. F. HOFACKER. Measuring Consumer Innovativeness, Researchgate [online]. 2016 [vid. 2016-02-20]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1991, roč. 19, č. 3, s. 209-221. ISSN 0092-0703. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/225329351_Measuring_Consumer_Innovativeness.

GOVONI, P. Dictionary of marketing communications. London: SAGE. 2004. ISBN 076-192-7719-8.

HAIR, J. F. aj. Multivariate data analysis. 7th ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall Inc. 2010. ISBN 978-0138132637.

HALLOWELL, R. The relationships of customer satisfaction, customer loyalty and profitability: an empirical study. International Journal of Service Industry Management, 1996, roč. 7, č. 4, s. 27-42. ISSN 0956-4233. https://doi.org/10.1108/09564239610129931

HARRIS, F. a L. DE CHERNATONY. Corporate branding and corporate brand performance. European Journal of Marketing, 2001, roč. 35, č. 3/4, s. 441-450. https://doi.org/10.1108/03090560110382101

HASEN, T. Perspectives on consumer decisionmaking: An integrated approach. Journal of Consumer Behaviour, 2005, roč. 4, č. 6, s. 420–437. ISSN 1479-1838. https://doi.org/10.1002/cb.33

HAYES, S. G. a N. JONES. Fast fashion: a financial snapshot. Journal of Fashion Marketing and Management, 2006, roč. 10, č. 3, s. 282-300. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020610679277

HEALEY, M. Co je branding? Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-167-6.

HEBÁK, P. aj. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium. 2007. ISBN 978-80-7333-001-9.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.

HENNIG-THURAU, T. aj. The impact of new media on customer relationships”, Journal of Service Research, 2010, roč. 13, č. 3, s. 311-330.

HENNIG-THURAU, T., K. P. GWINNER a D. D. GREMLER. Understanding relationship marketing outcomes: An integration of relational benefits and relationship quality. Journal of Service Research, 2002, roč. 4, č. 3, s. 230–247. ISSN 1552-7379. https://doi.org/10.1177/1094670502004003006

HINES, T. a M. BRUCE. Fashion Marketing: Contemporary Issues, 2th ed., Oxford: Butterworth-Heinemann. 2007. ISBN 978-0-7506-6897-2.

HOFFMAN, D. L. a M. FODOR. Can you measure the ROI of your social media marketing? MIT Sloan Management Review, 2010, roč. 52, č. 1, s. 41–49. ISSN 1532-9194.

HOMMEROVÁ, D. CRM v podnikových procesech. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4388-2.

HORRIDGE, P. a L. RICHARDS. Relationship of Fashion Awareness and Clothing Economic Practices. Family & consumer sciences, 1984, roč. 13, č. 2, s. 138–152. ISSN 1552-3934.

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, Jak Češi vnímají kvalitu? Ihned.cz [online]. 2012 [vid. 2016-11-11]. Dostupné z: zahranicni.ihned.cz/c1-56965150-jak-cesi-vnimaji-kvalitu.

HSIEH, A. T. a C. K. Li. The moderating effect of brand image on public relations perception and customer loyalty. Marketing Intelligence & Planning, 2008, roč. 26, č. 1, s. 26-42. ISSN: 0263-4503. https://doi.org/10.1108/02634500810847138

HSU, L. CH., K. Y. WANG a W. H. CHICH. Effects of web site characteristics on customer loyalty in B2B e-commerce: evidence from Taiwan. The Service Industries Journal, 2013, roč. 33, č. 11, s. 1026-1050. ISSN 1743-9507. https://doi.org/10.1080/02642069.2011.624595

HUŠKOVÁ, L. V 1. čtvrtletí 2016 stoupl počet uživatelů Facebooku na 1,65 miliard, newsfeed.cz [online]. 2016 [vid. 2017-04-28]. Dostupné z: http://newsfeed.cz/v-1-ctvrtleti-2016-stoupl-pocet-uzivatelu-facebooku-na-165-miliard/.

HYUNSOOK, K., H. J. CHOO a N. YOON. The motivational drivers of fast fashion avoidance. Journal of Fashion Marketing and Management, 2013, roč. 17, č. 2, s. 243–260. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/JFMM-10-2011-0070

CHADEE, D. a J. MATTSSON. An Empirical Assessment of Customer Satisfaction in Tourism. The Service Industries Journal, 1996, roč. 16, č. 3, s. 305-320. ISSN 1743-9507. https://doi.org/10.1080/02642069600000030

CHAMPOUX V., J. DURGEE a L. MCGLYNN. Corporate Facebook pages: when ‘fans’attack. Journal of Business Strategy, 2012, roč. 33, č. 2, s. 22-30. ISSN 0275-6668.

CHERNATONY, L. Značka – od vize k vyšším ziskům. Vyd. 1. Brno: Computer Press. 2009. ISBN 978-80-251-2007-1.

CHEN, H. aj. Exploring the commercial value of social networks. Journal of Enterprise Information Management, 2014, roč. 27, č. 5, s. 576–598. ISSN 1741-0398.

CHEN, L. S. aj. C-Kano model: a novel approach for discovering attractive quality elements. Total Quality Management, 2010, roč. 21, č. 11, s. 1189–1214. ISSN 1754-2731. https://doi.org/10.1080/14783363.2010.529347

CHIU, CH. M. Exploring individuals’ subjective well-being and loyalty towards social network sites from the perspective of network externalities: The Facebook case. International Journal of Information Management, 2013, roč. 33, č. 3, s. 539–552. ISSN 0268-4012.

CHLEBOVSKÝ, V. CRM řízení vztahů se zákazníky, Brno: Computer Press. 2005. ISBN 80-251-0798-1.

CHOI, T. M. aj. Fast fashion brand extension: an empirical study on consumer preferences, Journal of Brand Management, 2010, roč. 17, č. 7, s. 472-487. ISSN 1479-1803.

CHRISTOPHER M., R. LOWSO a H. PECK. Creating agile supply chains in the fashion industry. International Journal of Retail & Distribution Management, 2004, roč. 32, č. 8, s. 50-61. ISSN 0959-0552.

CHUANG, H. M. a Y. S. CHEN. Identifying the value co-creation behavior of virtual customer environments using a hybrid expert-based DANP model in the bicycle industry. Human Centric Computing and Information Sciences. 2015, roč. 5, č. 11. ISSN 2192-1962.

CHURCHILL, G. A. A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs. Journal of Marketing Research, 1979, roč. 16, č. 1, s. 64-73. ISSN 1547-7193. https://doi.org/10.1177/002224377901600110

CHURCHILL, G. A. Marketing research: Methodological Foundations, 4th ed. Chicago: Dryden. 1987. ISBN 0-03-005532-6.

IVERSEN, N. M. a L. E. HEM. Provenance associations as core values of place umbrella brands. European Journal of Marketing, 2008, roč. 42, č. 5/6, s. 603-626. ISSN 0309-0566. https://doi.org/10.1108/03090560810862534

JACOBSON, R. a D. A. AAKER. The strategic role of product quality. Journal of Marketing, 1987, roč. 51, s. 31-44. ISSN 0022-2429.

JAHN, B. a W. H. KUNZ. How to transform consumers into fans of your brand. Journal of Service Management, 2012, roč. 23, č. 3, s. 344-361. ISSN 1757-5818.

JANATA, M. Móda, Národní technická knihovna [online]. Praha: 2015 [vid. 2017-09-05]. Dostupné z: www.techlib.cz/cs/82821-moda.

JANOUCH, V. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press. 2011. ISBN 978-80-251-2795-7.

JANŮ, S. Facebook zveřejnil letošní příjmy, miliarda uživatelů je mobilních. Mladá fronta [online]. Praha: 2014 [vid. 2014-04-28]. Dostupné z: http://www.zive.cz/bleskovky/facebook-zverejnil-letosni-prijmy-miliarda-uzivatelu-je-mobilnich/sc-4-a-173420/default.aspx.

JOHNSON, M. D., A. HERRMANN a F. HUBER. The evolution of loyalty intentions. Journal of Marketing, 2006, roč. 70, č. 2, s. 122-132. ISSN 1547-7185. https://doi.org/10.1509/jmkg.70.2.122

JONES, R. M. a S. HAYES. The economic determinants of clothing consumption in the UK 1987-2000. Journal of Fashion Marketing and Management, 2002, roč. 6, č. 4. ISSN 1361-2026.

KANG, J., L. TANG a A. M. FIOREC. Enhancing consumer–brand relationships on restaurant Facebook fan pages: Maximizing consumer benefits and increasing active participation. International Journal of Hospitality Management, 2014, roč. 36, s. 145–155. ISSN 0278-4319.

KANG, J., L. TANG a A. M. FIORE, Enhancing consumer–brand relationships on restaurant Facebook fan pages: Maximizing consumer benefits and increasing active participation. International Journal of Hospitality Management, 2013, roč. 36, s. 145-155. ISSN: 0278-4319.

KAVANAUGH A. aj. Community networks: Where offline communities meet online. Journal of Computer-Mediated Communication, 2005, roč. 10, č. 4, ISSN 1083-6101.

KELLER, K. L. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 1993, roč. 57, č. 1, s. 1-22. ISSN 1547-7185. [online]. 2013. [vid. 2017-05-28]. Dostupné z: https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-Strategy-Seminar-2015/Session%203/Keller.pdf. https://doi.org/10.1177/002224299305700101

KELLER, K. L. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3.

KILDUFF, P. Patterns of strategic adjustment in the US textile and apparel industries since 1979. Journal of Fashion Marketing and Management, 2005. Vol. 9, No. 2, pp. 180-95. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020510599330

KIM, J., B. JIN a L. SWINNEY. The role of etail quality, e-satisfaction and e-trust in online loyalty developement process. Journal of Retailing and Consumer Services, 2009, roč. 16, č. 4, s. 239-247. ISSN 0969-6989. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2008.11.019

KNOX, S. D. a T. J. DENISON. Store loyalty: its impact on retail revenue: an empirical study of purchasing behaviour in the UK. Journal of Retailing and Consumer Services, 2000, roč. 7, č. 1, s. 33-45. ISSN 0969-6989. https://doi.org/10.1016/S0969-6989(98)00033-2

KOPŘIVA, M. Nadvláda Facebooku trvá. Vede v počtu nových uživatelů i v ziscích. Hospodářské noviny [online]. 2015 [vid. 2016-01-06]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-63509910-nadvlada-facebooku-trva-vede-v-poctu-novych-uzivatelu-i-v-ziscich.

KOTLER, P. Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-600-5.

KOZEL, R. aj. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada. 2006. ISBN 80-247-0966-X.

KOZINETS, R. V. aj. Networked narratives: understanding word-of-mouth marketing in online communities. Journal of Marketing, 2010, roč. 74, č. 2, s. 71-89. ISSN 1547-7185. https://doi.org/10.1509/jm.74.2.71

KUDESHIA, CH., P. SIKDAR a A. MITTAL. Spreading love through fan page liking: A perspective on small scale entrepreneurs. Computers in Human Behavior, 2016, roč. 54, č. C (January), s. 257-270. ISSN 0747-5632.

KWOK, L. a B. YU. Spreading social media messages on facebook: an analysis of restaurant business-to-consumer communications. Cornell Hospitality Quarterly, 2013, roč. 54, č. 1, s. 84-94. ISSN 1938-9663. https://doi.org/10.1177/1938965512458360

LAISKOVÁ, M. Výzkum značky – případová studie metod měření loajality. Praha, 2014. Diplomová práce (Ing.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd.

LAM, S. Y. aj. Customer value, satisfaction, loyalty, and switching costs: An illustration from a B2B service context. Journal of the Academy of Marketing Science, 2004, roč. 32, č. 3, s. 293–311. ISSN 0092-0703. https://doi.org/10.1177/0092070304263330

LEDFORD, CH. J. W. Changing channels: a theory-based guide to selecting traditional, new, and social media in strategic social marketing. Social Marketing Quarterly, 2012, roč. 18, č. 3, s. 175-186. ISSN 1539-4093.

LEE, M., R., D. C. YEN a C. Y. HSIAO. Understanding the perceived community value of Facebook users. Computer in Human Behavior, 2014, roč. 35, s. 350–358. ISSN 0747-5632.

LEE, M. Fashion Victim: Our Love-Hate Relationship with Dressing, Shopping, and the Cost of Style, New York: Broadway, 2003. ISBN 978-0767910484.

LEUNG, L. a R. WEI. The gratifications of pager use: sociability, information-seeking, entertainment, utility and fashion and status. Telematics and Informatics, 1998, roč. 15, č. 4, s. 253-264. ISSN 0736-5853. https://doi.org/10.1016/S0736-5853(98)00016-1

LIBAI, B. aj. Customer-to-customer interactions: broadening the scope of word of mouth research. Journal of Service Research, 2010, roč. 13, č. 3, s. 267-282. ISSN 1552-7379.

LOŠŤÁKOVÁ, H. aj. Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha: Grada. 2009. ISBN 978-80-247-3155-1.

LOWSON, R. Analysing the effectiveness of European retail sourcing strategies. European Management Journal, 2001, roč. 19, č. 5, s. 543-551. ISSN 0263-2373. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(01)00068-8

MALHOTRA, N. K. Marketing Research: An Applied Approach, 4th ed., Harlow: Pearson. 2012. ISBN 978-02-737-2585-5.

MANDHACHITARA, R. a Y. POOLTHONG. Amodel of customer loyalty andcorporate social responsibility. Journal of Services Marketing, 2011, roč. 25, č. 2, s. 122–133. ISSN 0887-6045. MARKETLINE. High street fashion, Retailers Survival of the fittest, MarketLine [online].

London: 2014 [vid. 2015-10-20]. Dostupné z: www.marketline.com.

MARTINEZ, B. a S. KIM. Predicting purchase intention. Journal of Fashion Marketing and Management, 2012, roč. 16, č. 3, s. 342-365. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612021211246080

MASON, J., B. D. BELLENGER. Analyzing High Fashion Acceptance. Journal of Retailing, 1973-1974, roč. 49, s. 79-88. ISSN 0022-4359.

MATHWICK, C., N. MALHOTRA a E. RIGDON. The effect of dynamic retail experiences on experiential perceptions of value: an internet and catalog comparison. Journal of Retailing, 2002, roč. 78, č. 1, s. 51-60. ISSN 0022-4359.

MATTILA, H., R. KING a N. OJALA. Retail performance measures for seasonal fashion. Journal of Fashion Marketing and Management, 2002, roč. 6, č. 4, s. 340-351. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020210448637

MELOUN, M. a M. MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1396-2.

MELOUN, M. a M. MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1008-4. Dostupné také z: https://meloun.upce.cz/docs/books/kompendium.pdf.

MIDGLEY, D. F. a G. R. DOWLING. Innovativeness: The Concept and Its Measurement. Journal of Consumer Research, 1978, roč. 4, č. 4, s. 229-242. ISSN 0093-5301. https://doi.org/10.1086/208701

MINKIEWICZ, J. aj. Corporate image in the leisure services sector. Journal of Services Marketing, 2011, roč. 25, č. 3, s. 190–201. ISSN 0887-6045.

MITTAL, V. a J. M. KATRICHIS. Distinctions between new and loyal customers. Marketing Research, 2000, roč. 12, č. 1, s. 26-32. [online]. 2016 [vid. 2017-04-20]. Dostupné z: https://archive.ama.org/archive/ResourceLibrary/MarketingResearch/Pages/2000/12/1/3182777.aspx.

MOBIL IDNES. Z Facebooku se stává mobilní velmoc, třetině lidí stačí jen v telefonu. Mobil idnes [online], 2014 [vid. 2016-05-21]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/facbook-mobilni-velmoc-0bl-/mob_tech.aspx?c=A140724_093041_aplikace_hro.

MOORE, C. a S. BURT. Developing a research agenda for the internationalisation of fashion retailing, in Hines, T. and Bruce, M. (Eds), Fashion Marketing: Contemporary Issues, 2th ed., Oxford: Elsevier, 2007, s. 89-106. ISBN 978-0-7506-6897-2.

MOORMAN, C., G. ZALTMAN a R. DESHPANDE. Relationships between providers and users of market research: the dynamics of trust within and between organizations. Journal of Marketing Research, 1992, roč. 29, č. 3, s. 314-328. ISSN: 1547-7193. https://doi.org/10.1177/002224379202900303

MORGAN, D. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu, Boskovice: Albert. 2001. ISBN 8085834774.

MORGAN, R. M. a S. D. HUNT. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 1994, roč. 58, č. 3, s. 20-38. ISSN 1547-7185.

MOYE, L. N. a D. H. KINCADE. Shopping orientation segments: exploring differences in store patronage and attitudes toward retail store environments among female apparel consumers. International Journal of Consumer Studies, 2003, roč. 27, č. 1, s. 58-71. ISSN 1470-6431. https://doi.org/10.1046/j.1470-6431.2003.00260.x

MUŇIZ Jr, A. M. a T. C. O'GUINN. Brand Community. Journal of Consumer Research, 2001, roč. 27, č. 4, s. 412–432. ISSN 1537-5277. https://doi.org/10.1086/319618

NADEEM, W. aj. Engaging consumers online through websites and social media: A gender study of Italian Generation Y clothing consumers. International Journal of Information Management, 2015, roč. 35, č. 4, s. 432–442. ISSN 0268-4012.

NANDAN, S. An exploration of the brand identitybrand image linkage: a communications perspective. Journal of Brand Management, 2005, roč. 12, č. 4, s. 264-279. ISSN 1479-1803. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540222

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Vyd. 2. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0.

NGUYEN, N. a A. LECLERC. The effect of service employees' competence on financial institutions' image: benevolence as a moderator variable. Journal of Services Marketing, 2011, roč. 25, č. 5, s. 349–360. ISSN 0887-6045.

NILSSON-WITELL, L. a A. FUNDIN. Dynamics of service attributes: a test of Kano’s theory of attractive quality. International Journal of Service Industry Management, 2005, roč. 16, č. 2, s. 152-168. ISSN 0956-4233. https://doi.org/10.1108/09564230510592289

NILSSON, O. S. a K. OLSEN. Measuring consumer retail store loyalty. In: F. HANSEN, ed. E - European Advances in Consumer Research, roč. 2. Provo, UT: Association for Consumer Research, 1995, s. 289-297. Dostupné z: www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=11660.

NITZL, CH. aj. Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) in Management Accounting Research: Critical Analysis, Advances, and Future Directions. Journal of Multivariate Analysis, 2016, roč. 152, č. 8-9, s. 190-205. ISSN 0047259x.

NOVOTOVÁ, J. Determining the Categories of Fashion by Price and Quality from a Consumer Point of View. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 2016, roč. 6, č. 2, s. 70–77.

NOVOTOVÁ, J. Attributes taht define the category of consumer fashion brands from customer´s point of view. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 2017, roč. 7, č. 1, s. 125–133. ISSN 1804-7890.

O’CASS, A. An assessment of consumers’ product, purchase decision, advertising and consumption involvement in fashion clothing. Journal of Economic Psychology, 2000, roč. 21, č. 5, s. 545-576. ISSN 0167-4870. https://doi.org/10.1016/S0167-4870(00)00018-0

O´LEARY-KELLY, S. W. a R. J. VOKURKA. Empirical assessment of construct validity. Journal of Operations Management, 1998, roč. 16, č. 4, s. 387-405. ISSN 0272-6963. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00020-5

OLIVER, R. L. Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 1999, roč. 63, s. 33–44. ISSN 1547-7193.

OLIVER, R. L. Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. New York: Irwin/McGraw-Hill. 1997. ISBN 978-0-7656-2537-3.

OLIVER, R. L. A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences ov Satisfaction Decisions. Journal of Marketing Research, 1980, roč. 17, č. 4, s. 460-469. ISSN 1547-7193. https://doi.org/10.1177/002224378001700405

OPPERMAN, M. Where psychology and geography interface in tourism research and theory. In WOODSIDE, A. G. aj. ed. Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, Wallingford: CAB International Publishing, 2000, s. 19-37. ISBN 0-85199-749X.

PALMER, A. a N. KOENIG-LEWIS. An experimental, social network-based approach to direct marketing. Direct Marketing: An International Journal, 2009, roč. 3, č. 3, s. 162-176. ISSN 1750-5933. https://doi.org/10.1108/17505930910985116

PAPACHARISSI, Z. a A. M. RUBIN. Predictors of internet use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2000, roč. 44, č. 2, s. 175-196. ISSN 1550-6878. https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4402_2

PARK, H. a H. CHO. Social network online communities; information sources for apparel shopping. Journal of Consumer Marketing, 2012, roč. 29, č. 6, s. 400-411. ISSN 0736-3761.

PARK, H. a J. PARK. Mature consumers’ purchasing motivation for imported and domestic suites. Clothing Culture Study, 2003, roč. 11, č. 1, s. 1–10. ISSN 2050-0750.

PATTON, M. Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. London: SAGE, 2002. ISBN 0-76191-971-6.

PETRICK, J. F. a S. J. BACKMAN. An examination of the determinants of golf travellers’ satisfaction. Journal of Travel Research, 2002, roč. 40, č. 3, s. 252-258. ISSN 1552-6763. https://doi.org/10.1177/004728750204000303

PILÍK, M. aj. Spokojenost, důvěra a zákaznická loajalita v prostředí E-commerce na B2C trzích v ČR. Slezská univerzita v Opavě [online]. 2012 [vid. 2014-08-18]. Dostupné z: http://www.opf.slu.cz/aak/2012/03/Pilik.pdf.

POSNER, H. Marketing Fashion. 1. vyd. London: Laurence King Publishing Ltd, 2011. ISBN 978-185-6697-231.

PRIEST, A. Uniformity and differentiation in fashion. International Journal of Clothing Science and Technology, 2005, roč. 17, č. 3-4s. 253–263. ISSN 0955-6222. https://doi.org/10.1108/09556220510590957

PŘIBOVÁ, M. aj. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-27-0.

REHMANI, M. a M. I. KHAN. The impact of E-media on customer purchase intention. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2011, roč. 2, č. 3, s. 100–103. ISSN 2156-5570.

RIDINGS, C. M., D. GEFEN a B. ARINZE. Some antecedents and effects of trust in virtual communities. Journal of Strategic Information Systems, 2002, roč. 11, č. 3-4s. 271–295. ISSN 0963-8687. https://doi.org/10.1016/S0963-8687(02)00021-5

RITZER, G. Encyclopedia of social theory. 2th ed. Thousand Oaks: Sage Publications. 2005. ISBN: 9780761926115.

ROGERS, E. M. Diffusion of innovations, 4th ed. New York: New Press. 1962. ISBN 0-02-926650-5.

ROHM, A., V. D. KALTCHEVA a G. R. MILNE. A mixed-method approach to examining brand-consumer interactions driven by social media. Journal of Research in Interactive Marketing, 2013, roč. 7, č. 4, s. 295-311. ISSN 2040-7122. https://doi.org/10.1108/JRIM-01-2013-0009

ROY, D. a S. BANERJEE. CARE-ing strategy for integrating of brand equity with brand image. International Journal of Commerce and Management, 2007, roč. 17, č. 1/2, s. 140-148. ISSN 1056-9219.

ROYO-VELA, M. a P. CASAMASSIMA. The influence of belonging to virtual brand communities on consumers’ affec tive commitment, satisfaction and word-of-mouth advertising The ZARA case. Online Information Review, 2011, roč. 35, č. 4, s. 517–542. ISSN 1468-4527. https://doi.org/10.1108/14684521111161918

RUIZ-MAFE, C., J. MARTÍ-PARREŇO a S. SANZ-BLAS. Key drivers of consumer loyalty to Facebook fan pages. Online Information Review, 2014, roč. 38, č. 3, s. 362–380. ISSN 1468-4527. https://doi.org/10.1108/OIR-05-2013-0101

RUSSITER, J. R. a L. PERCY. Advertising and Promotion Management. New York: McGraw-Hill Book Company. 1987. ISBN 978-007-0539-075.

RYPÁČEK, P. Loajalita – co si pod ní přesně představit? Marketingové noviny [online]. Praha: 2003 [vid. 2014-07-10]. Dostupné z: http://www.marketingovenoviny.cz/marketing_1246/.

SABATE, F. aj. Factors influencing popularity of branded content in Facebook fan pages. European management journal, 2014, roč. 32, č. 6, s. 1001-1011. ISSN 0263-2373. https://doi.org/10.1016/j.emj.2014.05.001

SASHI, C. M. Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media. Management Decision, 2012, roč. 50, č. 1-2, s. 253–272. ISSN 0025-1747. https://doi.org/10.1108/00251741211203551

SCS. ABZ. CZ. Loajalita, Slovník cizích slov [online]. 2017 [vid. 2017-05-21]. Dostupné z: slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/loajalita.

SENDERS, A., R. GOVERS a B. NEUTS. Social Media Affecting Tour Operators' Customer Loyalty. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2013, roč. 30, č. 1-2, s. 41-57. ISSN 1540-7306. https://doi.org/10.1080/10548408.2013.750993

SEUNG-A, A. J. The potential of social media for luxury brand management. Marketing Intelligence & Planning, 2012, roč. 30, č. 7, s. 687-699. ISSN 0263-4503.

SEVERT, E. The customer’s path to loyalty: a partial test of the relationships of prior experience, justice, and customer satisfaction. Blacksburg, VA, 2002. Disertační práce (Ph.D.). Virginia Polytechnic Institute and State University. Dostupné z: http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04242002 122146/unrestricted/pathtoloyalty.pdf.

SHERIDAN, M., C. MOORE a K. NOBBS. Fast fashion requires fast marketing: the role of category management in fast fashion positioning. Journal of Fashion Marketing Management, 2006, roč. 10, č. 3, s. 301-315. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020610679286

SHIH, C. Vydělávejte na Facebooku: Jak vytvořit sociální sítě k oslovení nových zákazníků, vytvoření lepších produktů a zvýšení prodejů. Brno: Computer Press. 2010. ISBN: 978-80-251-2833-6.

SCHIFFMAN, L. G. a L. L. KANUK. Nákupní chování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0094-4.

SCHREIBER, J. B. aj. Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review. The Journal of Educational Research, 2006, roč. 99, č. 6, s. 323-338. ISSN 0022-0671. https://doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338

SCHULTZ, D. E. a J. PELTIER. Social media’s slippery slope: challenges, opportunities and future research directions. Journal of Research in Interactive Marketing, 2013, roč. 7, č. 2, s. 86-99. ISSN 2040-7122. https://doi.org/10.1108/JRIM-12-2012-0054

SOCIALBAKERS. Facebook statistics – Brands, Socialbakers [online] 2017 [vid. 2017-05-18]. Dostupné z: www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/brands/.

SORENSEN, C. The fashion market and the marketing environment. In EASEY, M. ed. Fashion Marketing, London: Blackwell Science, 1995, s. 13-42. Dostupné též z: http://htbiblio.yolasite.com/resources/Fashion%20Marketing.pdf. SRIVASTAVA, R. K. a A. D. SHOCKER. Brand Equity: A Perspective on its Meaning and Measurement. Marketing science institute [online]. Cambridge: 1991 [vid. 2015-03-20]. Dostupný z: http://www.msi.org/reports/brand-equity-a-perspective-on-its-meaning-and-measurement/.

SUI, J. J. a S. BALOGLU. The role of emotional commitment in relationship marketing: an empirical investigation of loyalty models for casinos. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2003, roč. 27, č. 4, s. 470–489. ISSN 1557-7554. https://doi.org/10.1177/10963480030274006

SULL, D. a S. TURCONI. Fast fashion lessons. Business Strategy Review. 2008, roč. 19, č. 2, s. 4-11. ISSN 2057-1615. https://doi.org/10.1111/j.1467-8616.2008.00527.x

SUMMERS, J. O. Generalized Change Agents and Innovativeness. Journal of Marketing Research, 1971, roč. 8, č. 3, s. 313-316. ISSN 1547-7193.

SUMMERS, J. O. Identity of women’s clothing fashion opinion leaders. Journal of Marketing Research, 1970, roč. 7, č. 2, s. 178-185. ISSN 1547-7193. https://doi.org/10.1177/002224377000700204

ŠIMONOVÁ, L. Průvodce k programu Statgraphics [online]. Ostrava: 2006 [vid. 2017-04-18]. Dostupné z: homel.vsb.cz.

ŠKAPA, R. Reklamační politika a její ekonomické souvislosti. Brno: Masarykova univerzita. 2012. ISBN 978-80-210-6123-1.

ŠKOPEK, P. Facebook má denně miliardu aktivních uživatelů. Většinu z mobilů. mobilenet.cz online [online]. 2016 [vid. 2016-05-21]. Dostupné z: https://mobilenet.cz/clanky/facebook-ma-denne-miliardu-aktivnich-uzivatelu-vetsinu-z mobilu-29357.

ŠVAŘÍČEK, R. a K. ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha: Portál. 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

TOKATLI, N. Global sourcing: insights from the global clothing industry the case of Zara, a fast fashion retailer. Journal of Economic Geography, 2008, roč. 8, č. 1, s. 21-38. ISSN 1468-2710.

TREADAWAY, CH. a M. SMITHOVÁ. Marketing na Facebooku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3337-8.

TRUSOV, M. R., E. BUCKLIN a K. PAUWELS. Effects of word-of-mouth versus traditional marketing: findings from an internet social networking site. Journal of Marketing, 2009, roč. 73, č. 5, s. 90–102. ISSN 1547-7185. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.5.90

TSAI, H. T. a P. PAI. Positive and negative aspects of online community cultivation: implications for online stores’ relationship management. Information and Management, 2012, roč. 49, č. 2, s. 111–117. ISSN 0378-7206.

TYINTERNETY.CZ, Videa na Facebooku vidí denně miliarda lidí. Jak zvýšit sledovanost těch vašich? Tyinternety.cz [online]. 2014 [cit. 2017-05-30]. Dostupné z: http://tyinternety.cz/prirucka-marketera/nova-podoba-videi-facebooku-jak-zvysit-sledovanost/.

TYLER, D., J. HEELEY a T. BHAMRA. Supply chain influences on new product development in fashion clothing. Journal of Fashion Marketing Management, 2006, roč. 10, č. 3, s. 316-328. ISSN 1361-2026. https://doi.org/10.1108/13612020610679295

UNCLES, M. D., G. R. DOWLING a K. HAMMOND. Customer Loyalty and Customer Loyalty Programs. Journal of Consumer Marketing, 2003, roč. 20, č. 4, s. 294-316. ISSN 0736-3761. https://doi.org/10.1108/07363760310483676

UNGERMAN, O. Use of Social Networks in Personnel Marketing. In ODEHNALOVÁ, P. aj. International Scientific Conference of Business Economics, Marketing and Management (ISCOBEMM 2016). Brno: Masarykova Universita, 2016, s. 73–82. ISBN 978-80-210-8348-6.

UNGERMAN, O. Využití sociálních médií malými a středními podniky v komunikaci se spotřebitelem, Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta. 2014. ISBN: 978-80-7494-157-3.

VINHAS, D. S., R. G. DAVIES a P. NAUDE. Assessing customer orientation in the context of buyer/supplier relationships using judgemental modelling. Industrial Marketing Management, 2002, roč. 31, č. 3, s. 241-252. ISSN 0019-8501. https://doi.org/10.1016/S0019-8501(00)00137-1

VYSEKALOVÁ, J. a R. KOMÁRKOVÁ. Psychologie spotřebitele: jak zákazníci nakupují. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0393-9.

VYSEKALOVÁ, J. a J. MIKEŠ. Reklama: Jak dělat reklamu, Praha: Grada, 2009. ISBN 80-247-0557-5.

WALKER, The Walker loyalty matrix. Walker company [online]. 2012 [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: www.walkerinfo.com/docs/WP-The-Walker-Loyalty-Matrix.pdf.

WANG, Y. S. aj. The relationship of service failure severity, service recovery justice and perceived switching costs with customer loyalty in the context of e-tailing. International Journal of Information Management, 2011, roč. 31, č. 4, s. 350–359. ISSN 0268-4012.

WELLMAN, B. aj. Does the Internet increase, decrease, or supplement social capital? Social networks, participation, and community commitment. American Behavioral Scientist, 2001, roč. 45, č. 3. ISSN 1552-3381.

WESSLING, H. Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM, strategie, praktické příklady a scénáře. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0569-9.

WHITING, A. a D. WILLIAMS. Why people use social media: a uses and gratifications approach, Qualitative Market Research: An International Journal, 2013, roč. 16, č. 4, s. 362–369. ISSN 1352-2752. https://doi.org/10.1108/QMR-06-2013-0041

WOOD, L. Brands and brand equity: definition and management. Management Decision, 2000, roč. 38, č. 9, s. 662–669. ISSN 0025-1747. https://doi.org/10.1108/00251740010379100

WOODSIDE, A., E. WILSON. Effects of consumer awareness of brand advertising on preference. Journal of Advertising Research, 1985, roč. 24, č. 4, s. 41-48. ISSN 1740-1909.

WORKMAN, J. E. a K. K. P. JOHNSON. Fashion opinion leadership, fashion innovativeness, and need for variety. Clothing and Textiles Research Journal, 1993, roč. 11, č. 3, s. 60-64. https://doi.org/10.1177/0887302X9301100309

WORKMAN, J. E. a L. K. KIDD. Use of the uniqueness scale to characterize fashion consumer groups. Clothing and Textile Research Journal, 2000, roč. 18, č. 4, s. 227-236. ISSN 1940-2473. https://doi.org/10.1177/0887302X0001800402

YOON, S. aj. Higher quality or lower price? How value-increasing promotions affect retailer reputation via perceived value. Journal of Business Research, 2014, roč. 67, č. 10, s. 2088-2096. ISSN 0148-2963.

YUKSEL, A., F. YUKSEL a Y. BILIM. Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism Management, 2010, roč. 31, s. 274–284. ISSN 0261-5177. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.007

ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2049-4.

ZARELLA, D. The social media marketing book. Canada: O’Reilly Media Inc. 2010. ISBN: 978-0-596-80660-6.

ZHANG, Y. Q. Latent variable selection in structural equation models: Development and usability evaluation. Journal of Multivariate Analysis. 2016, roč. 152, č. 8-9, s. 190-205. ISSN: 0047-259X.

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9124-2018 (2)

1. Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku
Jitka Burešová, Marie Pospíšilová, Otakar Ungerman, Jaroslava Dědková, Jitka Jursová, Jan Berki
ISBN 978-80-280-0303-6  rok: 2023  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0303-2023

2. International overview of business profiles from the perspective of Instagram users
Renata Machova, Kamilla Santa, Patrik Basa
Marketing and Management of Innovations  ročník: 5,  číslo: 3,  první strana: 11,  rok: 2021  
https://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-01