Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba

Hana Stehlíková Babyrádová, Pavel Šafář, Júlia Zorkovská, Jana Ovčáčková
Anotace

Název anglicky: Dynamics of Psychic Processes and Artwork

Publikace Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba reflektuje názory čtyř autorů, kteří ve svých teoretických textech analyzují oblasti lidské psychiky. Sdružujícím obsahovým prvkem publikace je samotná terapie uměním. Hana Stehlíková Babyrádová pojednává o roli katarze ve výtvarném projevu čili o vnitřní očistě duše. V textu se dále odráží autorčina zkušenost s arteterapeutickou tvorbou. Pavel Šafář se zaměřil na přiblížení podstaty archetypálních arteterapeutických přístupů. Autorka Jana Ovčáčková nastiňuje důležitost hry v určitých terapeutických metodách. Text Julie Zorkovské se oproti předchozím autorům odkazuje k významu rituálů, který je v úzkém spojení s psychickou nemocí.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8950-1
ISBN-13 koedice (24) 978-80-7363-870-2
Počet stran 223
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace