Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci. Recenzovaný sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí

Liana Greiffeneggová (ed.)
Anotace

Sborník předkládá plná znění příspěvků autorů, které prezentovali na konferenci Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci, která se konala dne 30.11.2018 na Katedře porodní asistence a zdravotnických záchranářů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Všechny příspěvky vycházejí z tématu konference, prezentují uplatnitelnost teorie v praxi i jejich vzájemné propojení.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9181-8
Počet stran 99
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace