Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol

Zora Syslová, Michaela Píšová, Veronika Rodová, Lucie Grůzová, Hana Stadlerová
Anotace

Publikace je studijním textem určeným studentům studijních programů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jejím cílem je představit profesní portfolio jako významnou součást profesionalizace učitelského povolání. Publikace je zaměřená na proces i produkt profesního portfolia. Měla by studentům pomoci naučit se systematicky zaznamenávat a reflektovat proces stávání se učitelem, podpořit jejich individualizaci a autenticitu v profesionalizačním procesu. Současně akcentuje roli portfolia v profesním rozvoji a učení studentů a jeho využití pro hodnocení vzdělávacích procesů. Text studentům umožní vytvořit vlastní portfolia tak, aby je mohli efektivně využít mj. jako podklad ke státní závěrečné zkoušce.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9059-0
Počet stran 48
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace