Otevírání ...
Otevírání ...

Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017 Telč

Martin Komenda (ed.), Jakub Gregor (ed.)

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8692-0
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 41
 • Rok vydání 2017
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8693-7
 • Velikost souboru 9.3 MiB
 • Počet stran 41
 • Rok vydání 2017
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština

Informační brožura k edukačnímu semináři. Cílem dvoudenního semináře je poskytnout posluchačům komplexní pohled na proces vytěžování informací z různých datových zdrojů a v praxi upozornit na možná úskalí při řešení konkrétních úkolů. Jednotlivé tematické bloky jsou koncipovány tak, aby přinesly nejen teoretické pozadí pro celkovou orientaci v problematice dolování znalostí, ale také demonstrovaly různé přístupy použité v reálných projektech. V neposlední řadě je pozornost soustředěna na týmovou spolupráci, která vždy vyžaduje správné nastavení komunikačních kanálů při předávání informací mezi jednotlivými odděleními, odborným garantem a zadavatelem.


Martin Komenda

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Osobní identifikace 98951 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/98951

Jakub Gregor

Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.

Osobní identifikace 16577 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/16577

Nabídka publikací MU

Katalog