Otevírání ...
Otevírání ...

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space

Roman Doušek (ed.), Daniel Drápala (ed.); Alena Křížová, Martina Pavlicová, Miroslav Válka; Marie Novotná (ed.)

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8086-7
 • Formát 210 mm x 297 mm
 • Počet stran 223
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8101-7
 • Velikost souboru 27.3 MiB
 • Počet stran 221
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Návrh obálky Kristina Jamrichová
 • Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě

Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.


Roman Doušek

PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Osobní identifikace 10963 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/10963

Autorovy publikace

Daniel Drápala

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Osobní identifikace 9906 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/9906

Autorovy publikace

Alena Křížová

prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Osobní identifikace 17406 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/17406

Autorovy publikace

Martina Pavlicová

doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Osobní identifikace 406 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/406

Autorovy publikace

Miroslav Válka

PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Osobní identifikace 196 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/196

Autorovy publikace

Marie Novotná

Mgr. Marie Novotná

Osobní identifikace 180102 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/180102

Autorovy publikace

Nabídka publikací MU

Katalog