Otevírání ...
Otevírání ...

Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství

Pavel Sochor

Brožovaná vazba:

  • ISBN-13 978-80-210-7925-0
  • Formát 176 mm x 250 mm
  • Počet stran 200
  • Rok vydání 2015
  • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


  • Návrh obálky Jana Nedomová
  • Jazyky Čeština

Odborná kniha prostřednictvím induktivní a deduktivní výzkumné metody analyzuje oblasti výtvarné tvorby ve speciální pedagogice, výtvarné výchově, arteterapii a umění. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola obsahuje výzkumně-analytickou studii na téma zobrazování postižení ve vybraných obdobích evropských dějin umění. Druhá kapitola se zabývá problematikou výtvarné tvorby ve výchově, vzdělávání i terapii a prezentuje výsledky akčního výzkumu. V úvodu kapitoly hledá komparativní analýzou společná východiska teoretických konceptů arteterapie, speciální výtvarné výchovy a inkluzivní výtvarné didaktiky. Třetí kapitola se věnuje etablování osob s postižením jako autorů výtvarných artefaktů a jejich umělecké tvorby. Zároveň v případových studiích hodnotí uměleckou tvorbu jako specifickou strategii sociální inkluze.


Pavel Sochor

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Osobní identifikace 42831 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/42831

Nabídka publikací MU

Katalog