Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic

Jiří Navrátil, Miroslav Pospíšil
Anotace

Anglicky psaná publikace se zaměřuje na politickou dimenzi české občanské společnosti, konkrétně na vztah mezi občany a organizacemi občanské společnosti v oblasti advokačních aktivit. Tvoří ji tři části. První se zabývá kulturními kořeny ideje občanské společnosti a je přehledem klíčových představ politického disentu o tom, jak by měla občanská společnost vypadat a fungovat po pádu komunismu. Druhá část se zaměřuje na hlavní aspekty vývoje občanské společnosti v posledních 20 letech, a to zejména na změny v jejích strukturách, aktérech, příležitostech a vyhlídkách. Poslední část publikace obsahuje empirickou analýzu vzájemných vztahů mezi občany a organizacemi občanské společnosti v oblasti advokačních aktivit a s její pomocí poukazuje na slabé stránky této dimenze české občanské společnosti.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 (15) 978-80-210-6732-5
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6732-2014

Obecné informace

Návrh obálky Jarmila Marvanová
Jazyky Angličtina