Otevírání ...
Otevírání ...

Dreams of Civil Society Two Decades Later. Civic Advocacy in the Czech Republic

Jiří Navrátil, Miroslav Pospíšil

E-kniha (PDF):

Bibliografická citace

NAVRÁTIL, Jiří a Miroslav POSPÍŠIL. Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-6732-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6732-2014.


  • Návrh obálky Jarmila Marvanova
  • Jazyky Angličtina

Anglicky psaná publikace se zaměřuje na politickou dimenzi české občanské společnosti, konkrétně na vztah mezi občany a organizacemi občanské společnosti v oblasti advokačních aktivit. Tvoří ji tři části. První se zabývá kulturními kořeny ideje občanské společnosti a je přehledem klíčových představ politického disentu o tom, jak by měla občanská společnost vypadat a fungovat po pádu komunismu. Druhá část se zaměřuje na hlavní aspekty vývoje občanské společnosti v posledních 20 letech, a to zejména na změny v jejích strukturách, aktérech, příležitostech a vyhlídkách. Poslední část publikace obsahuje empirickou analýzu vzájemných vztahů mezi občany a organizacemi občanské společnosti v oblasti advokačních aktivit a s její pomocí poukazuje na slabé stránky této dimenze české občanské společnosti.


Jiří Navrátil

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Osobní identifikace 52823 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/52823

Autorovy publikace

Miroslav Pospíšil

PhDr. Miroslav Pospíšil

Autorovy publikace

Nabídka publikací MU

Katalog