Bohuslav Binka

(1973) vystudoval filosofii a estetiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na téže fakultě získal v roce 2002 titul Ph.D. v oboru filosofie. Za svou disertační práci s názvem Analýza hlubinné ekologie se stal laureátem Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce, udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fondem Petry a Josefa Vavrouškových. Od roku 2001 působí na Masarykově univerzitě, nejprve na Ekonomicko-správní fakultě, od roku 2004 na Fakultě sociálních studií, kde od roku 2012 vede Katedru environmentálních studií. V roce 2014 se habilitoval spisem Slepé skvrny environmentální etiky. V českém jazyce publikoval monografie Analýza hlubinné ekologie, Environmentální etika, John Ruskin a příroda, ve španělštině monografii Ciencias sagradas – El redescubrimiento del metaconcepto de la verdad en una ciencia de finales del siglo XX. K největším filosofickým a vědeckým zážitkům Bohuslava Binky patří četba knih Larryho Laudana, Imre Lakatose, Izeka Ajzena, pobyty na Glasgow University ve Skotsku a práce s dynamickým nákupním systémem na Masarykově univerzitě.