##monograph.return## Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství