Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989

Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický …

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na …

My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál …

Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi

Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary …

Актуальные проблемы обучения русскому …

Plavání. Studijní materiál oboru Učitelství pro 1. stupeň základní …

European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International …

Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních…

Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff…

Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol …

Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po …

Kouzlo a umění překladu

X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 15. …

Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin …

Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017)

Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky

Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference

Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2018

Studentská geologická konference 2018. Sborník abstraktů

Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments