IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury: 23. …

Didaktické znalosti obsahu u vysokoškolských učitelů odborného anglického…

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

European Financial Systems 2017

Paragone II (2015): Soutěž o cenu profesora Milana Tognera. Sborník …

Литературная сказка в индивидуальном стиле…

Addictive behavior of full-time students at Masaryk University and options in …

Challenges and opportunities of natural gas market integration in the Danube …

Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty

Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů: …

11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017: Sborník …

Krajinou environmentálních studií II: Populárně-naučné texty …

Integrating Physical Education and Geography: A Case Study of the Czech …

Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi

Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge

7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků

Mediální výchova: Reflexe učitelů českého jazyka a literatury

Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II: Literární žánry ve …