Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International …

Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné …

Book of Abstracts, 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop…

XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. …

13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník …

Tradiční rodina v Číně

Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole

Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.)

Nedělní pedagogické krasořeči. O obratech a vyvažování ve výchově a …

Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. …

Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím…

12 trendů v české softwarové ekonomice. Technologické, ekonomické, …

EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání

Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k …

Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi

Cytologický a embryologický atlas

Auta, auta, auta… a životní prostředí

Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol

Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected …

Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a …

Psychologie práce a organizace 2019

Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019

Multimédia ve sportovní gymnastice

Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny

Digitální archivnictví

Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin. Munipress. Nakladatelství …

Variabilita sinic v elektronovém mikroskopu