Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, …

Psychometrická analýza TIM3–5 – Testu pro identifikaci nadaných žáků v…

XIV. Student’s conference of Biological, Ecological and Geological Themes. …

8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, …

XI. letní škola elektrochemie

XVII. Workshop of Phyisical Chemists and Electrochemists. Book of Abstracts…

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup…

Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu …

Účetní výkaznictví malých a středních podniků

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských …

6th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology. Programme & …

Didaktické znalosti obsahu u vysokoškolských učitelů odborného anglického…

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

Литературная сказка в индивидуальном стиле…