Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol

Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected …

Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a …

Psychologie práce a organizace 2019

Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019

Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné …

Book of Abstracts, 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop…

XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. …

Multimédia ve sportovní gymnastice

Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny

Digitální archivnictví

13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník …

Tradiční rodina v Číně

Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin. Munipress. Nakladatelství …

Variabilita sinic v elektronovém mikroskopu

Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako…

Psychologie koučování pro trenéry a manažery

Personální marketing v řízení lidských zdrojů

The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic

Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. Cvičebnice

Kouzlo a umění překladu. Cvičebnice

Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možností účelové …

Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování…

European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International …

Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, …

Сказка – вопросы перевода и восприятия

Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2019

Rodiče a sport dětí. Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor …

Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení…

Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie

Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International …

Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a …

Altaic Languages. History of research, survey, classification and a sketch of …