Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von …

Interpretation of Meaning Across Discourses

Victims vs. Killers in the British Press. Naming Strategies in Murder Reports…

Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační …

Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th …

Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3.

Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research …

Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68

Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci …

Setkání studentů a učitelů matematiky IX. Učitelé sdílejí své …

Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce …

Вибрані методи драматичного виховання в …

Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě

Železniční reforma ve Velké Británii

Natural Gas Market Integration in the V4 Countries

Славянские претериты с исторической точки …

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a …

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v …

Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. Inspirace, problémy a …

Projektování v mateřské škole