Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff…

Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol …

Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po …

Kouzlo a umění překladu

X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 15. …

Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin …

Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017)

Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky

Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference

Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2018

Studentská geologická konference 2018. Sborník abstraktů

Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments

Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. Pramenná publikace European …

Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. …

Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von …

Interpretation of Meaning Across Discourses

Victims vs. Killers in the British Press. Naming Strategies in Murder Reports…

Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th …

Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3.

Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research …

Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68

Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci …