Page 1 - Budování loajality zákazníků ke značkám oblečení na Facebooku
P. 1

Loajalita zákazníků je považována za klíčový faktor ovlivňující         Budování loajality zákazníků
           dlouhodobý úspěch firem. Kniha pojednává o budování loajality
           na internetu, konkrétně na sociální síti Facebook. Tato největší
           sociální síť světa zajišťuje v současnosti vzájemnou komunikaci            ke značkám oblečení
           mezi 1,65 miliardy uživatelů po celém světě. Facebook se tak
           stal naprosto unikátním místem pro oslovení obrovské masy
           potenciálních zákazníků. Hlavním cílem autorky bylo zjistit, zda              na Facebooku
           je možné budovat online loajalitu k firemním stránkám běžných
           módních značek na Facebooku a následně offline loajalitu
           ke značkám. Proto zkoumala pět tematických oblastí: běžné
           značky oblečení, zákazníky běžných značek oblečení, uživatele
           Facebooku, firemní stránky běžných módních značek a model
           budování loajality. V knize přináší výsledky:
           • Model budování loajality
           • Kategorizace českého módního trhu
           • Ověření vztahu mezi úrovní ceny a vnímanou úrovní kvality

           • Identifikace inovátorů a názorových vůdců v segmentu zákaz-      Jitka Burešová • Budování loajality zákazníků ke značkám oblečení na Facebooku
            níků běžných značek
           • Nejkupovanějších běžných značek oblečení v České republice                                                                        Jitka Burešová
           Autorka Ing. Jitka Burešová, Ph.D., je odborná asistentka na Ka-
           tedře marketingu a obchodu Ekonomické fakulty Technické uni-
           verzity v Liberci. Specializuje se na marketingovou komunikaci
           na Facebooku a marketing značky.
   1   2   3   4   5   6