Petr Jemelka

(1962) vystudoval filosofii, biologii a ochranu přírody na brněnské univerzitě. V současnosti přednáší filosofii, bioetiku a ekologii na PdF MU Brno a na FF UCM v Trnavě. Zabývá se environmentální etikou a zejména historiografií českého a slovenského filosoficko-environmentálního myšlení. Publikoval monografie Racionalita a ekologická krize (1999), Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1. poloviny 20. století (2002), O přírodě, civilizaci, historii a dalším (2005), K filosofickým kontextům živé a neživé přírody (s H. Pavličíkovou, 2006), Environmentalizmus a slovenská filozofia (se S. Lesňákem a A. Rozembergem, 2010).