MUNI pomáhá
Zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Zpracovávané údaje jsou neveřejné údaje sloužící výhradně k interním účelům provozovatele Munispace (Masarykova univerzita). Pokud registrace čtenáře bude neaktivní po dobu 1 roku, má se členství v čítárně Munispace za ukončené a provozovatel provede likvidaci osobních údajů (vymazání z počítačové databáze). Pro další přístup do čítárny Munispace a k obsahu vyžadujícímu registraci je nutné registraci obnovit.