11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků

Kapitola

Príčiny miskoncepcií základných geometrických útvarov u žiakov na prvom stupni základných škôl

Rok vydání: 2017