11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků

Kapitola

Rozvíjanie tvorivého prístupu študentov k riešeniu rovníc

Rok vydání: 2017