11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků

Kapitola

Vplyv používania IT na rozširovanie matematických poznatkov počas štúdia na VŠ

Rok vydání: 2017