11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků

Kapitola

Společenství praxe jako prostředek zlepšování kvality výuky technických předmětů na středních školách

Rok vydání: 2017