11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků

Kapitola

Vplyv dobrého vzťahu učiteľa matematiky a žiaka na úspěšnost vyučovania matematiky na stredných školách

Rok vydání: 2017