Edge of Tomorrow: The Next Generation of Legal Historians and Romanist. Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students

Kapitola

Undermining of Legal Certainty in the Decision-Making Practise of the Supreme Court of Czechoslovakia during the Period of the First Republic in Private International Law

Rok vydání: 2022

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0156-2022-16

Abstrakt

This paper aims to introduce to the reader the arbitrary tendencies of the Supreme Court of Czechoslovakia in the field of Private International Law. Attention will be paid to the background of this problem, as well as to the specific judicial praxis on which the described problem will be demonstrated.

Klíčová slova

Private International Law; Supreme Court; Legal Certainty; Natural Principles of Law.


Reference

KRČMÁŘ, J. Všeobecná část občanského zákoníka a právo obligační [všeobecná část, darování, smlouva schovací, půjčka, zápůjčka a zmocnění]: Návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro ČSR. Prague: Ministry of Justice, 1924.

KRČMÁŘ, J. Zákon a rozhodnutí. Sborník věd právních a státních. Prague: Bursík a Kohout, 1932, Vol. 32, no. 2, pp. 89–110.

KUBEŠ, V. „Pozitivní právo sekundární“ v občanských zákonících moderních států se zřetelem k osnově československého obč. zákoníka. Časopis pro právní a státní vědu. 1934, no. 6, pp. 314–323.

KUBEŠ, V. Právní filosofie XX. století: (kantismus, hegelianismus, fenomenologie a theorie myšlenkového řádu). Brno: nákladem Čs. akademického spolku „Právník“, 1947.

KUBEŠ, V. „Přirozené zásady právní“ a „dobré mravy“ v Obecném zákoníku občanském. Randův jubilejní památník. Prague: Faculty of Law Charles University, 1934, pp. 395–422.

MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945 (Vol. 4). Prague: Leges, 2010.

National Assembly of the Czechoslovak Republic. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. Prague: Státní tiskárna, 1937.

OSINA, P. Teorie práva. Prague: Leges, 2013.

PAUKNEROVÁ, M. Prostor pro uvážení v českém mezinárodním právu soukromém: ohlédnutí se za mezinárodním právem soukromým k výročí Antonína Hobzy. Právník. 2016, no. 1, pp. 12–28.

ROUČEK, F. Antinomie. Všehrd, list československých právníků. 1926, no. 3, pp. 65–67.

ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Prague: Nákladem „Československého Kompasu“ tiskařské a vydavatelské akc. spol, 1926.

SEDLÁČEK, J. Přirozené zásady práva. Časopis proprávní a státní vědu. 1918, Vol. 1, no. 0, pp. 153–158.

The Parliamentary press No. 844. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. (Důvodová zpráva). Prague: Státní tiskárna, 1937.

VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských: 354–837. Prague: Právnické vydavatelství, 1927.

VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských: 1394–1735. Prague: Právnické vydavatelství, 1927.

VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských: 6657–7677. Prague: Právnické vydavatelství, 1927.