Výzkum v didaktice cizích jazyků IV

Kapitola

Profesní rozvoj učitelů anglického jazyka na 1. stupni českých základních škol: přehledová studie

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0055-2021-1

Abstrakt

Přehledová studie představuje 14 vybraných empirických výzkumů zaměřujících se na oblast profesního rozvoje učitelů angličtiny na 1. stupni ZŠ. Pro nedostatek nalezených výzkumů daného tématu byla studie doplněna o relevantní výzkumy profesního rozvoje u učitelů všech předmětů na ZŠ a u vyučujících angličtiny mateřských, středních a vysokých škol.

Klíčová slova

Profesní rozvoj, učitelé angličtiny 1. stupně ZŠ, pedagogický výzkum


Reference

Al Asmari, A. (2016). Continuous professional development of English language teachers: Perceptions and practices. Advances in Language and Literary Studies, 7(3), 117–124. Dostupné z http://www.journals.aiac.org.au/index.php/alls/article/view/2287/2003

Aliakbari, M., & Malmir, B. (2017). Development and validation of an English language teacher learning scale. Cogent Education, 4(1), 1–16. Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2017.1292613

Alzahrani, M. (2020). Saudi EFL teachers’ attitudes towards professional development. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(11), 242–258. Dostupné z https://doi.org/10.26803/ijlter.19.11.14

Bamber, V. (2019). Language Teacher Education for TEYL: What do Trentino-South Tyrol LETs’ perceptions of their professional learning reveal about best practice professional development? (Disertační práce). University of Reading, Reading, Velká Británie. Dostupné z https://centaur.reading.ac.uk/94457/1/21810189_Bamber_Thesis.pdf

Bolam, R. (1982). In-service education and training of teachers: A condition of educational change. Final Report of CERI Project on INSET. Paris: OECD.

Boyle, B., Boyle T., & While, D. (2004). A longitudinal study of teacher change: What makes professional development effective? The Curriculum Journal, 15(1), 45–68 Dostupné z https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1080/1026716032000189471

Boyle, B., Lamprianou, I., & Boyle, T. (2005). A longitudinal study of teacher change: What makes professional development effective? Report of the second year of the study. School Effectiveness and School Improvement, 16(1), 1–27. Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09243450500114819?journalCode=nses20

Edelfelt, R. A., & Lawrence, G. (1975). In-service education: the state of the art. In M. Johnson & A. R. Edelfelt (Eds.), Rethinking in-service education. Washington: National Education Association.

Edge, J. (1992). Cooperative development. Harlow: Longman.

Edge, J. (2002). Continuing cooperative development: A discourse framework for individuals as colleagues. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ekinci, E., & Acar, F. E. (2019). Primary school teachers’ opinions on professional development. Journal of Education and Training Studies, 7(4), 111–122. Dostupné z https://eric.ed.gov/?id=EJ1210778

Foord, D. (2009). The developing teacher: Practical activities for professional development. Peaslake, Velká Británie: Delta Publishing.

Galaczi, E., Nye, A., Poulter, M., & Allen, H. (2018). Cambridge assessment English perspectives: Teacher professional development. Cambridge: Cambridge Assessment English, University of Cambridge Local Examination Syndicate, Velká Británie.

Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915–945. Dostupné z https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/00028312038004915

Janík, T. (2004). Význam Shulmanovy teorie pedagogických znalostí pro oborové didaktiky a pro vzdělávání učitelů. Pedagogika, 54(3), 243–250.

Jašková, J. (2017). Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka: Vnímání profesních počátků v retrospektivě (Disertační práce). Brno: Masarykova Univerzita. Dostupné z https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006408664

Kabilan, M. K., & Veratharaju, K. (2013). Professional development needs of primary school English-language teachers in Malaysia. Professional Development in Education, 39(3), 330–351. Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19415257.2012.762418

Kašparová, V., Boudová, S., Ševců, M., & Soukup, P. (2014a). Národní zpráva šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce.

Kašparová, V., Holečková, A., Hučín, J., Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., Potužníková, E., Soukup, P., Ševců, M. (2014b). Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce.

Kohnová, J. (2004). Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Univerzita Karlova.

Kohnová, J. et al. (2012). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova.

Lukas, J. (2007). Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika, 57(4), 364–379. Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1260&lang=en

Lukas, J. (2008). Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika, 58(1), 36–49. Dostupné z http://jlukas.cz/doc/pedagogicka/vyvoj_ucitele_prehled_2.pdf

Michek, S. (2016). Využití aktivit podporujících profesní rozvoj a vnímání jejich překážek učiteli základních a středních škol. Pedagogika, 66(4), 408–426. Dostupné z https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/316/281

Nzarirwehi, J., & Atuhumuze, F. (2019). In-Service teacher training and professional development of primary school teachers in Uganda. IAFOR Journal of Education, 7(1), 19–36. Dostupné z https://iafor.org/journal/iafor-journal-of-education/volume-7-issue-1/article-2

Teaching and Learning International Survey (TALIS). Results: An international perspective on teaching and learning. Paris: OECD.

Pang, L. L. E. (2017). A framework on exploring primary school English language teachers’ perceptions of their continuing professional development in Malaysia. Athens Journal of Education, 4(1), 63–76. Dostupné z https://www.athensjournals.gr/education/2017-4-1-4-Pang.pdf

Pinar, S., Bardakçi, M., & Arslan Yalçin, F. (2021). Factors influencing teachers’ professional learning: A study of Turkish EFL teachers. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(1), 173–192. Dostupné z https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1285170.pdf

Qadhi, S. (2017). Female English language teachers’ perceptions and experiences of continuing professional development in Qatar. (Disertační práce). University of Reading, Reading, Velká Británie. Dostupné z https://centaur.reading.ac.uk/84846

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22.

Zein, M. S. (2017). Professional development needs of primary EFL teachers: Perspectives of teachers and teacher educators. Professional Development in Education, 43(2), 293–313. Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19415257.2016.1156013