Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

Kapitola

Abstrakt

Čtvrtá kapitola čtenáře a čtenářky provádí kontextem a metodikami pro návrh přístupných, použitelných a užitečných městských služeb. Digitální služby jsou zde představeny jako nedílná součást služeb města, která propojuje urbánní infrastrukturu a městské služby (příkladem takových digitálních služeb v kontextu odstraňování bariér mohou být například mapy přístupnosti). V úvodní části kapitoly jsou představeny metodiky, které mohou pomoci zástupcům veřejné správy navrhovat lepší služby se zapojením digitální složky a které vycházejí z teoreticko metodologického rámce, který se označuje jako design zaměřený na člověka nebo designové myšlení. Blíže je představena především metodika tzv. dvojitého diamantu. Designové procesy a přístupy založené na modelu dvojitého diamantu jsou charakteristické kombinací metod sloužících pro poznání potřeb uživatelů, vyvozování a analýzu těchto potřeb, vytváření návrhů a jejich testování. Klíčové je zejména zapojování uživatelů nejen v úvodní fázi výzkumu, ale i pomocí participativního designování a uživatelsky orientované evaluace. Vzhledem k šíři těchto metod je nutné, aby byli do návrhového procesu zapojeni zástupci s dovednostmi a perspektivami více disciplín. Kapitola dále nabízí tři kritéria, kterými lze hodnotit dobré veřejné digitální služby – přístupnost, použitelnost a užitečnost. Každý z těchto konceptů je rozebraný detailněji s cílem poskytnout čtenáři či čtenářce vodítka pro vlastní hodnocení služeb. Závěr kapitoly přináší kritiku současných designových přístupů mimo jiné i z pohledu vyloučení osob se znevýhodněním.


Reference

100metod.cz [online], 2016. [cit. 16. 11. 2020]. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: http://100metod.cz

BASON, C., 2010. Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society. Chicago: Policy Press. ISBN 978‑1847426338. https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgnsd

BENNETT, C. L., E. BRADY a S. M. BRANHAM, 2018. Interdependence as a Frame for Assistive Technology Research and Design. In: ASSETS '18: Proceedings of the 20th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility. New York: ACM, s. 161–173. ISBN 978‑1‑4503‑5650‑3. https://doi.org/10.1145/3234695.3236348

BIDER, I., P. JOHANNESSON a E. PERJONS, 2013. Using Empirical Knowledge and Studies in the Frame of Design Science Research. In: BROCKE, J. vom, R. HEKKALA, S. RAM a M. ROSSI, eds. Design Science at the Intersection of Physical and Virtual Design. Berlin, Heidelberg: Springer, s. 463–470. ISBN 978‑3‑642‑38826‑2. Dostupné též z: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-38827-9_38.pdf.

BROWN, T., 2008. Design Thinking. Harward Business Review [online]. [cit. 2. 2. 2021]. ISSN 0017‑8012. Dostupné z: https://hbr.org/2008/06/design-thinking.

BUCHANAN, R., 1992. Wicked Problems in Design Thinking. Design issues. 8(2), 5–21. ISSN 0747‑9360. https://doi.org/10.2307/1511637

CARNAHAN, R., R. HART a W. JAQUITH, 2020. Příručka řízení státních IT projektů [online]. Přeložil. T. ZNAMENÁČEK. Česko Digital [cit. 17. 11. 2020]. Dostupné z: https://data.cesko.digital/prirucka/prirucka.pdf.

COLLEMAN, D. a M. TRUDELLE. How to Make Design Thinking More Disability Inclusive. Stanford Social Innovation Review [online]. [cit. 2. 2. 2021]. Stanford University. Dostupné z: https://ssir.org/articles/entry/how_to_make_design_thinking_more_disability_inclusive#.

DESIGN COUNCIL, 2015. Design Methods for Developing Services: An Introduction to Service Design and a Selection of Service Design Tools [online]. [cit. 17. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/Design%20methods%20for%20developing%20services.pdf.

DOWNE, L., 2020. Good Services: How to Design Services that. London: BIS Publishers. ISBN 978‑9063695439.

DRESCH, A., D. P. LACERDA a J. A. V. ANTUNES Jr., 2015. Design Science Research [online]. Cham: Springer. ISBN 978‑3‑319‑07373‑6.

ESCOBAR, A., 2011. Sustainability: Design for the Pluriverse. Development. 54(2), 137–140. ISSN 1461‑7072. https://doi.org/10.1057/dev.2011.28

FASTE, R., 1993. An Improved Model for Understanding Creativity and Convention. In: FISHER, C. A., ed. ASME Resource Guide to Innovation in Engineering Design. New York: American Society of Mechanical Engineers.

GALITZ, W. O., 2007. The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques. Indianapolis: Wiley. ISBN 978‑0‑470‑05342‑3.

GOODMAN, E. a M. KUNIAVSKY, 2012. Observing the User Experience: A Practitioner’s Guide to User Research. Waltham : Morgan Kaufmann. ISBN 978‑0123848697.

HARTSON, H. R.a P. S. PYLA, 2012. The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience. Waltham: Morgan Kaufmann. ISBN 978‑0123852410.

HAZDRA, A., 2012. Skvělé služby. Praha: Grada. ISBN 9788024747118.

HJØRLAND, B. a F. S. CHRISTENSEN, 2002. Work Tasks and Socio‑Cognitive Relevance: A Specific Example. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 53(11), 960–965. ISSN 1532‑2890. https://doi.org/10.1002/asi.10132

HOWARD, Z. a G. MELLES, 2011. Beyond Designing. In: OzCHI '11: Proceedings of the 23rd Australian Computer‑Human Interaction Conference. New York: ACM, s. 152–155. ISBN 978‑1‑4503‑1090‑1. https://doi.org/10.1145/2071536.2071560

HYNEK, A. a J. VÁVRA, 2007. (Přinejmenším) čtyři prostorovosti krajiny. In: HERBER, V., ed. Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie – výzkum, vzdělávání, aplikace. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978‑80‑210‑4508‑8.

IDEO, 2013. HCD: design zaměřený na člověka: soubor nástrojů. 2. vyd. Přeložil Kabinet informačních studií a knihovnictví MU Brno. Brno: Flow. ISBN 978‑80‑905480‑1‑5.

IDEO, 2015. Design Kit [online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.designkit.org.

IRWIN, T., 2015. Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research. Design and Culture.7(2), 229–246. ISSN 1754‑7083. https://doi.org/10.1080/17547075.2015.1051829

ISO 13407:1999 Human‑centred design processes for interactive systems, 1999. Geneva: International Organization for Standardization.

ISO 9241‑210:2010 Ergonomics of human‑system interaction — Part 210: Human‑centred design for interactive systems, 2010. Geneva: International Organization for Standardization.

JACKO, J. A., 2012. The Human – Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications. 3rd Ed. New York: CRC Press. ISBN 978‑1439829431. https://doi.org/10.1201/b11963

JOHANNESSON, P. a E. PERJONS, 2014. An Introduction to Design Science. Cham: Springer. ISBN 978‑3‑319‑10631‑1. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10632-8_1

JOSHI, S., S. SAXENA a T. GODBOLE, 2016. Developing Smart Cities: An Integrated Framework. Procedia Computer Science. 93, 902–909. ISSN 1877‑0509. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.258

KIMBELL, L., 2015. Rethinking Design Thinking: Part I. Design and Culture. 3(3), 285–306. ISSN 1754‑7083. https://doi.org/10.2752/175470811X13071166525216

KRUG, S., 2010. Nenuťte uživatele přemýšlet! Praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost webu. Přeložil J. ŠKVAŘIL. Brno: Computer Press. ISBN 9788025129234.

KUMAR, V., 2012. 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization. Hoboken (New Jersey): Wiley. ISBN 978‑1‑118‑08346‑8.

Libdesign: Navrhujte lepší služby. Společně s uživateli [online], 2016. ©2016– Masarykova univerzita. KISK. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné z: https://libdesign.kisk.cz/.

McCULLAGH, K., 2010. Stepping Up: Design Thinking Has Uncovered Real Opportunities. Design Management Review. 21(3), 36–39. ISSN 1948‑7169. https://doi.org/10.1111/j.1948-7169.2010.00076.x

MERHOLZ, P., 2009. Why Design Thinking Won’t Save You. Harward business Review [online]. [cit. 2. 2. 2021]. ISSN 0017‑8012. Dostupné z: https://hbr.org/2009/10/why-design-thinking-wont-save.html.

MOBASHERI, A., J. DEISTER a H. DIETERICH, 2017. Wheelmap: the Wheelchair Accessibility Crowdsourcing Platform. Open Geospatial Data, Software and Standards. 2(27). ISSN 2363‑7501. https://doi.org/10.1186/s40965-017-0040-5

NESSLER, D., 2016. How to Apply a Design Thinking, HCD, UX or any Creative Process from Scratch. Digital Experience Design [online]. Dostupné z: https://medium.com/digital-experience-design/how-to-apply-a-design-thinking-hcd-ux-or-any-creative-process-from-scratch-b8786efbf812.

NIELSEN, J., 1994. Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics. In: ADELSON, B., S. DUMAIS a J. S. OLSON, eds. CHI '94: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, s. 152–158. ISBN 978‑0‑89791‑650‑9. https://doi.org/10.1145/191666.191729

NIELSEN, J., 2001. Why You Only Need to Test with 5 Users [online]. [cit. 17. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/.

NIELSEN, J., 2012. Usability 101: Introduction to Usability [online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/.

NIELSEN, J., 2020. 10 Usability Heuristics for User Interface Design [online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/.

NORMAN, D. A., 2010. Design pro každý den. Přeložil A. DROBEK. Praha: Dokořán. ISBN 978‑80‑7363‑314‑1.

NOVOTNÝ, R., 2019. Jaká je hegemonie designu zaměřeného na člověka. Artalk [online]. [cit. 17. 11. 2020]. ISSN 1805‑6989. Dostupné z: https://artalk.cz/2019/05/10/jaka-je-hegemonie-designu-zamereneho-na-cloveka/.

NUSSBAUM, B., 2011. Design Thinking Is A Failed Experiment. So What’s Next? Fast Company [online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.fastcompany.com/1663558/design-thinking-is-a-failed-experiment-so-whats-next.

PARK, H. a S. McKILLIGAN, 2018. A Systematic Literature Review for Human‑Computer Interaction and Design Thinking Process Integration. In: MARCUS A. a W. WANG, eds. Design, User Experience, and Usability: Theory and Practice. Cham: Springer, s. 725–740. ISBN 978‑3‑319‑91796‑2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91797-9_50

PARKER, S. a J. HEAPY, 2006. Cesta za lepším rozhraním. Přeložil A. HAZDRA. Londýn: Demos. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/72/12/57/cesta_za_lepsim_rozhranim.pdf

PELOUŠKOVÁ, K., 2019. Existuje důvod, proč je design „human-centered“. Artalk [online]. [cit. 17. 11. 2020]. ISSN 1805‑6989. Dostupné z: https://artalk.cz/2019/05/01/existuje-duvod-proc-je-design-human-centered/.

PENIN, L., 2018. An Introduction to Service Design: Designing the Invisible. Londýn: Bloomsbury Visual Arts. ISBN 978-1472572585.

Poslepu.cz [online]. [cit. 5. 1. 2021]. Dostupné z: poslepu.cz

POULSEN, S. B. a U. THØGERSEN, 2011. Embodied Design Thinking: A Phenomenological Perspective. CoDesign. 7(1), 29–44. ISSN 1745‑3755. https://doi.org/10.1080/15710882.2011.563313

PRICE, M., 2018. Kill Your Personas: How persona spectrums champion real user needs. Microsoft Design [online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné z: https://medium.com/microsoft-design/kill-your-personas-1c332d4908cc.

PRIES‑HEJE, J., R. BASKERVILLE a J. VENABLE, 2008. Strategies for Design Science Research Evaluation. In: ECIS 2008 Proceedings. Dostupné z: https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=ecis2008

RAWSTHORN, A., 2014. Zdravím, světe: jak design vstupuje do života. Přeložil P. ELIÁŠ. Zlín: Kniha Zlin. ISBN 9788074732263.

RITTEL, H. W. J. a M. M. WEBER, 1973. Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences. 4(2), 155–169. https://doi.org/10.1007/BF01405730

ROSENFELD, L., P. MORVILLE a J. ARANGO, 2015. Information Architecture: Designing for the Web and Beyond. Newton: O'Reilly Media. ISBN 978‑1491911686.

ROWE, P., 1987. Design Thinking. Cambridge: The MIT Press. ISBN 9780262680677.

SANDERS, E. B.-N. a P. J. STAPPERS, 2008. Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign. 4(1), 5–18. ISSN 1745‑3755. https://doi.org/10.1080/15710880701875068

SHACKEL, B. a S. RICHARDSON, eds., 1991. Human Factors for Informatics Usability. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521365703.

SCHROCK, A. R., 2018. Civic Tech: Making Technology Work for People. Long Beach (California): Rogue Academic Press. ISBN 978‑1‑7320848‑0‑3.

STICKDORN, M. a J. SCHNEIDER, 2010. This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. Amsterdam: Wiley. ISBN 978‑1118156308.

STICKDORN, M., M. E. HORMESS, A. LAWRENCE a J. SCHNEIDER, 2018a. This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World. Sebastopol: O’Reilly Media. ISBN 9781491927182.

STICKDORN, M., M. E. HORMESS, A. LAWRENCE a J. SCHNEIDER, 2018b. This Is Service Design Methods: A Companion to This Is Service Design Doing. Sebastopol: O’Reilly Media. ISBN 9781492039594.

SIVRIKAYA, F., N. BEN‑SASSI, X. T. DANG, O. C. GORUR a C. KUSTER, 2019. Internet of Smart City Objects: A Distributed Framework for Service Discovery and Composition. IEEE Access. 7, 14434–14454. ISSN 2169‑3536. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2893340

ŠMEHLÍK, D., 2011. K čemu je design služeb?: 10 případovek z veřejné sféry. Brno: Flow. ISBN 978‑80‑905480‑3‑9.

RAMOS, C. T., 2019. „Chapter 2 From the Freedom of the Press to the Freedom of the Internet: A New Public Sphere in the Making? In: VISVIZI, A. a M. D. LYTRAS, eds. Politics and Technology in the Post-Truth Era. Bingley: Emerald Publishing, s. 9–22. ISBN 978‑1787569843. https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191002

TROJAN, J., 2014. Virtuální prostor. In: MATOUŠEK, R. a R. OSMAN. Prostory geografie. Praha: Karolinum. ISBN 978‑80‑246‑2733‑5.

VAISHNAVI, V. K. a W. KUECHLER, 2015. Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology. 2nd Ed. Boca Raton (Florida): CRC Press. ISBN 9781498715256. https://doi.org/10.1201/b18448

W3C [online]. [cit. 2. 2. 2021]. Dostupné z: W3.org.

ZIMMERMAN, J. a J. FORLIZZI, 2014. Research Through Design in HCI. In: OLSON, J. S. a W. A. KELLOGG, eds. Ways of Knowing in HCI. New York: Springer, s. 167–189. ISBN 978‑1‑4939‑0377‑1. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0378-8_8