Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Tento příspěvek blíže pojednává o problematice posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů. Cílem příspěvku je zejména poukázat na ne zcela jasné požadavky zákona a přiblížit ekonomické a jiné neprávní metody, které jsou v praxi aplikovány při posuzování úvěruschopnosti spotřebitele.

Klíčová slova

Posuzování úvěruschopnosti spotřebitele; spotřebitel; úvěr.


Reference

BALCAROVÁ, A. Nový zákon o spotřebitelském úvěru. Právní rozhledy, 2017, č. 8.

BEZOUŠKA, P. Zkoumání úvěruschopnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru. Právní rozhledy, 2017, č. 11.

SLANINA, J., L. JEMELKA, P. VETEŠNÍK, L. WACHTLOVÁ a J. FLÍDR. Zákon o spotřebitelském úvěru. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.