Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Od počátku americké prohibice, která údajně stála za vznikem dnes již ustáleného slovního spojení „prát špinavé peníze“ uplynulo již více než sto let. V současnosti je právní základ boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti relativně svébytnou oblastí práva, která je zakotvena nejen na úrovni jednotlivých národních právních řádů, ale podstatnou měrou vstupují do regulace také nadstátní organizace typu Evropské unie. Vedle zcela zřejmého trestněprávního aspektu AML (Anti-money laundering) stojí v pozadí předmětné právní úpravy především ekonomické zájmy států a jejich uskupení, které praním špinavých peněz přicházejí o nezanedbatelné příjmy v podobě daní a poplatků, ale zároveň mohou být až existenčně ohroženy vlivem narušení finančního sektoru, potažmo ekonomiky jako celku. Pro komplexní pochopení právní úpravy AML de lege lata i de lege ferenda je její ekonomické pozadí, včetně toho historického, zcela zásadní. Tato práce se ekonomickým kontextem AML zabývá s cílem poskytnout čtenáři informace, které jsou ve vztahu k AML nezřídka opomíjeny a ke kterým by měla být především upírána pozornost zákonodárce při volbě nejlepšího regulatorního přístupu.

Klíčová slova

AML; Praní špinavých peněz; Ekonomie.


Reference

ANDERSON, T. A. a M. J. ANDERSON. Anti-Money Laundering: History and Current Developments. In: PENN, G. a B. REYNOLDS (eds.). Journal of International Banking Law and Regulation, 2015, roč. 30, č. 10. ISSN 1742-6812.

BJERREGAARD, E. a T. KIRCHMAIER. The Danske Bank Money Laundering Scandal: a case study. Copenhagen Business School, 2019, 79 s. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=3446636. https://doi.org/10.2139/ssrn.3446636

BROWN, S., D. MEMETRIOU a P. HHEODOSSIOU. Banking Crisis in Cyprus: Causes, Consequences and Recent Developments. In: THEODOSSIOU, P. et. al. (eds.). Multinational Finance Journal, 2018, roč. 22, č. 1&2, 118 s. ISSN 1096-1879.

DEMETRIADES, P. a R. VASSILEVA. Money Laundering and Central Governance in The European Union. In: CLAUSSEN, K. et. al. (eds.). Journal of International Economic Law, 2020, roč. 23, č. 2, 533 s. ISSN 1369-3034. https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa011

FERWERDA, J. The effects of money laundering. In: UNGER, B. a D. LINDE (eds.). Research Handbook on Money Laundering. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013, 520 s. ISBN 987-0-85793-399-7.

FERWERDA, J. The multidisciplinary economics of money laundering. Ridderkerk: Ridderprint, 2012, 165 s. ISBN 978-5335-623-4.

KANAS, A. Pure contagion effects in international banking: the case of BCCI’s failure. In: COLOMA, G., M. C. GRAND a J. M. STREB (eds.). Journal of Applied Economics, 2005, roč. VIII, č. 1, 202 s. https://doi.org/10.1080/15140326.2005.12040620

UNGER, B. Introduction. In: UNGER, B. a D. LINDE (eds.). Research Handbook on Money Laundering. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. 2013, 520 s. ISBN 987-0-85793-399-7.

UNGER, B. Money laundering regulation: from Al Capone to Al Qaeda. In: UNGER, B. a D. LINDE (eds.). Research Handbook on Money Laundering. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013, 520 s. ISBN 987-0-85793-399-7.

WALKER, J. Estimates of the Extent of Money Laundering in and through Australia. John Walker Consulting Services [online]. 1995, 59 s. [cit. 29. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.ccv-secondant.nl/fileadmin/w/secondant_nl/platform/artikelen_2018/Austrac_1995_Estimates_report.pdf

ZENIOS, S. A. The Cyprus Debt: Perfect Crisis and a Way Forward. In: PASHARDES, P. (eds.). Cyprus Economic Policy Review, 2013, roč. 7, č. 1, 114 s. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2233239 [cit. 8. 7. 2021]. https://doi.org/10.2139/ssrn.2233239

Anti-money laundering and combating the financing of terrorism inclusion in surveillance and financial stabilility – guidance note. International Monetary Fund [online]. 2012, 23 s. Dostupné z: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Anti-Money-Laundering-and-Combating-the-Financing-of-Terrorism-Inclusion-in-Surveillance-PP4726. https://doi.org/10.5089/9781498339544.007

CNN Editorial Research. Mexico Drug War Fast Facts. Cable News Network [online]. 2021 [cit. 8. 7. 2021]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2013/09/02/world/americas/mexico-drug-war-fast-facts/index.html

Economic indicators: Government gross debt (% GDP): Cyprus: annual data. Evropská komise [online]. Eurostat [cit. 8. 7. 2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html

The World Bank, the International Monetary Fund. Combating Money Laundering and the Financing of Terorism: A Comprehensive Training Guide. Washington DC: The International bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009,632 s. ISBN 978-0-8213-7569-3. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7569-3

United States v. $4,255,625.39, 551 F. Supp. 314 (S.D. Fla. 1982). Justia [online]. [cit. 22. 4. 2021]. Dostupné z: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/551/314/2366254/