Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Aby mohl stát plnit svoje funkce, je třeba, aby správně přistupoval k bilanci finančních prostředků. Ta je do značné míry ztělesněna státním rozpočtem. Cílem státu by měl být především přebytkový rozpočet, minimálně by ale měla být výdajová část kryta příjmy. Příjmy státu plynou především z daní. V krizových situacích, kdy jsou výdaje státu nastaveny do budoucna dále neudržitelně, je více než kdy jindy na řadě otázka ukládání nových daní. Již před pandemií onemocnění Covid-19 byla v legislativním procesu úprava nové Digitální daně. Ta již byla zavedena také v jiných, zejména evropských, státech. Tato kapitola si klade za cíl analyzovat zavedení Digitální daně v České republice a jeho problematické aspekty.

Klíčová slova

Digitální daň; digitální služby; státní rozpočet; nová daň.


Reference

RADVAN, M. Daně a správa daní: [bakalářský studijní program]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7746-1.

BIZOLI, Gi. Fairness of the Taxation of the Digital Economy. In: HASLEHNER, W. Tax and the Digital Economy: Challenges and Proposals for Reform. Kluwer Law International B.V., 2019

NERUDOVÁ D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Wolters Kluwer, 2014.

KERSCHNER I. Taxation in a Global Digital Economy: Schriftenreihe IStR Band 107. Linde Verlag GmbH, 2017.

KOFLER, G. The Future of Digital Services Taxes. EC Tax Review, 2021, č. 2, s. 50–54.

OKANGA, O. O. Testing for Consistency: Certain Digital Tax Measures and WTO Non-Discrimination. Journal of World Trade, 2021, č. 55, s. 101–125.

Sněmovní tisk 658. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: http/www.psp.cz

Digital Taxation. Council of the European Union [online]. [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/digital-taxation/

ASEN E. Digital Services Taxes in Europe. Tax Foundation [online]. 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/

OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1-2015 Final Report.

OECD. Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. OECD [online]. 2018 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm

OECD. Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. OECD [online]. 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf

Rada ECOFIN: debata o globálním zdanění digitální ekonomiky pokračuje. Ministerstvo financí ČR [online]. 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/rada-eu-ecofin/vysledky-ze-zasedani-rady-ecofin/2020/rada-ecofin-debata-o​-globalnim-zdaneni-d-37216

Digitální daň je diskriminační a může vyvolat odvetné sankce, napsal velvyslanec USA poslancům. Český rozhlas [online]. 2020 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/digitalni-dan-velvyslanec-usa-stephen-king-dopis-diskriminacni-odvetna-opatreni_2002172133_vtk

Česká republika zavede digitální daň ve výši 7 %. Ministerstvo financí ČR [online]. 2019 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/ceska-republika-zavede-digitalni-dan-ve-35090

MF posílá vládě návrh zákona o digitální dani. Ministerstvo financí ČR [online]. 2019 [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/mf-posila-vlade-navrh-zakona-o-digitalni-36066