XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Předložený článek představuje vybraná specifika, které mají souvislosti s integrací Mongolů do jiné kultury. Mongolská menšina má na našem území relativně mladou migrační historii. Cílem článku je přestavit vybrané životní specifika mongolů žijící v České republice v kontextu integrace. Pro popsání těchto životních specifik byly zrealizovány za účelem tohoto textu focus group, které byly uskutečněné v místech s větším pobytem mongolských obyvatel (v krajích: Vysočina, Pardubickém, Zlínském, Karlovarském). Hlavním zjištěním článku je popis integračních procesů i v rovině etablování do regionální politiky s výším zastoupení mongolské menšiny žijící v České republice. Sekundárním zjištěním je, že v rámci integrace, nepokrývá poptávka početně dostatečné množství tlumočníků a překladatelů z českého jazyka do mongolského.

Klíčová slova

Česká republika, integrace, menšina, Mongolové


Reference

 • BARŠA, P., (1999). Politická teorie multikulturalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN 80-85959-47-X.
 • BRODSKÝ, J., (2018). Ministerstvo zahraničních věcí. výročí diplomatických vztahů. [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/ulaanbaatar/cz/x60_vyroci_diplomatickych_vztahu/kulturni_akce/x2020_01_01/vydani_cesko_mongolske_konverzace.html
 • ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, (2020). Cizinci v ČR. [online]. [cit. 2021-04-10]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr-2020.
 • GORDON, M., (1964). Assimilation in American Life: The role of race, religion and national Origins. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0195008968
 • MARTÍNKOVÁ, Š., PECHOVÁ, E., a kol., (2011). Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR. ISBN 978-80-7312-063-4.
 • NOVÁ, M., (2020). Historie a současnost mongolské menšiny v Československu a v České republice. In Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích. Opava: Slezská univerzita v Opavě a Slezské zemské muzeum, s. 53-97. ISBN 978-80-7510-417-5.
 • PORTES, A., HOFFMAN, K., (2003). Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Neoliberal Era. American Sociological Review, 38, no. 1, pp. 41- 82. ISSN 0003-1224.
 • PORTES, A., GUARNIZO L.E, HALLER W. J., (2002). Transnational entrepreneurs: an alternative form of immigrant economic adaptation. American Sociological Review, vol. 67, no. 2, pp. 278–298. ISSN 0003-1224.
 • SCHWARZ, M., SRBA, O., (2015). Dějiny Mongolska. Praha: Lidové noviny, Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-7422-331-0.
 • ŠATAVA, L., (1994). Národnostní menšiny v Evropě. Praha: Ivo Železný. ISBN 80-7116-375-9.
 • ŠIŠKOVÁ, T., (2001). Menšiny a migranti: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál. ISBN 80-7178-648-9.
 • VACKOVÁ, J, (2012). Zdravotně sociální aspekty života imigrantů v České republice. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-514-5.