XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Využití nástroje místního referenda v regionech České republiky v letech 2000–2020

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-74

Abstrakt

Příspěvek na základě dostupných dat o místních referendech v České republice vysvětluje používání toho nástroje v jednotlivých krajích. Za pomoci mezikrajové komparace a popisné statistiky vysvětluje vývoj využívání tohoto nástroje. Ukazuje, ve kterých letech byl tento nástroj používán nejčastěji a vysvětluje důvody, zároveň sleduje, zda mezi jednotlivými roky docházelo k výraznějším změnám. V další části se text zaměřuje na míru závaznosti referend a vývoj v jednotlivých letech. Na základě toho se snaží ukázat, jestli v rámci užití referend došlo k nějakému vývoji v efektivitě využívání místního referenda. V poslední části jsou srovnány jednotlivé kraje jak v počtu realizovaných referend, ale v počtu závazných referend. To ukazuje, že v některých krajích se referenda používají daleko méně, jelikož zde zpravidla nejsou úspěšná (Praha a Liberecký kraj). Z výsledků je zřejmé, že se využívání v jednotlivých krajích výrazně odlišuje, ale obecně lze konstatovat, že nástroj referenda je využívám velmi efektivně a účelně. A pokud se v krajích referenda nedaří, nejsou obvykle moc využívána.

Klíčová slova

referendum, kraj, participace


Reference

 • BALÍK, S., (2017). Referenda a česká demokracie. In: BALÍK, S., M. PINK, A. ROBERTS, M. RYBÁŘ, P. SPÁČ, P. SVAČINOVÁ, P. VODA. Kvalita demokracie v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). pp. 58-76. ISBN 978-80-7325-417-9.
 • BAUN, M., MAREK, D., (2006) Regional Policy and Decentralization in the Czech Republic. Regional & Federal Studies, vol. 16, no. 4, 409-428, ISSN 1743-9434. DOI: 10.1080/13597560600989011
 • BLÁHA, P., (2015). Pokus o omezení pravomocí prezidenta Islandu v „nové ústavě“. Central European Journal of Politics 1, no. 2, pp. 79-88. ISSN 2464-479X
 • BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D., (2007) Regional Innovation Policies in the Czech Republic and the Case of Prague: An Emerging Role of a Regional Level?, European Planning Studies. vol. 15, no. 7, pp. 871-888. ISSN 1469-5944. DOI: 10.1080/09654310701356175
 • CÍSAŘ, O., (2008). Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). ISBN 9788073251680.
 • CÍSAŘ, O., NAVRÁTIL, J., VRÁBLÍKOVÁ, K., (2011). Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice. Sociologický časopis / Czech Sociological Review , vol. 47, no. 1, pp. 137-167. ISSN 0038-0288.
 • ČERMÁK, D., MIKEŠOVÁ, R., STACHOVÁ, J., (2016). Regional differences in political trust: Comparing the Vysocina and Usti Regions. Communist and Post-Communist Studies. 49, no. 2, pp. 137-146. ISSN 1873-6920. DOI: 1016/j.postcomstud.2016.04.003
 • ČERMÁK, D., VOBECKÁ, J. BERNARD, J., ILLNER, M., KOSTELECKÝ, T., PATOČKOVÁ, V., STACHOVÁ, J., VAJDOVÁ, Z., (2011) Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 9788074190674.
 • DAHL, R., (1998). On democracy. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300076274.
 • DAHRENDORF, R., (1991). Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě. Praha: Evropský kulturní klub. ISBN 808521217X.
 • DELLA PORTA, D., (2013). Can democracy be saved?: participation, deliberation and social movements. Malden: Polity press. ISBN 9780745664606.
 • DELLA PORTA, D., (2020). How Social Movements Can Save Democracy: Democratic Innovations from Below. Oxford: Polity Press. ISBN 9781509541270.
 • DRULÁK, P., (2012). Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 9788074191152.
 • FISCHER, J., (2005). Krise demokracie. Praha: Karolinum. ISBN 8024606585.
 • FRIČ, P. (ed.)., (2016). Občanský sektor v ohrožení?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 9788074192432.
 • HAVLÍK, M., (2015). Problematika přímé demokracie v Kalifornii. Central European Journal of Politics 1, no. 2, pp. 17-28. ISSN 2464-479X
 • CHARVÁT, J., (2015). Pravice nebo levice? Analýza ideologie pirátských stran. Central European Journal of Politics 1, no. 2, pp. 29-39. ISSN 2464-479X
 • CHARVÁT, J., (2018). Konsociační demokracie a její alternativy v plurálních společnostech: příspěvek k 50. výročí jedné teorie. Acta Politologica, vol. 10, no. 3, pp. 80–97. ISSN 1803-8220.DOI:10.14712/1803-8220/9_2018
 • KUBÁT, M., (2013). Současná česká politika: co s neefektivním režimem?. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87474-86-0.
 • LINEK, L. 2013. Kam se ztratili voliči?: vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990–2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). ISBN 9788073253141.
 • LINEK, L., (2010). Zrazení snu?: struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 9788074190292.
 • MAŠKARINEC, P., (2009). Parlamentní volby na Islandu 2009: historické vítězství levice. Evropská volební studia, vol. 4, no. 2, pp. 189-93. ISSN 1801-6545
 • MAŠKARINEC, P., (2020). Crossing the left-right party divide? Understanding the electoral success of the Czech Pirate Party in the 2017 parliamentary elections. Politics, vol. 40, no. 4, pp. 510-526. ISSN 0263-3957. DOI:10.1177/0263395720920768
 • MUTZ, D., (2006). Hearing the other side: deliberative versus participatory democracy. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521847508..
 • NAXERA, V., (2015). Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace: studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky. Brno: Doplněk. ISBN 9788072393237.
 • NAXERA, V., (2021). Let us blow them down!: Corruption as the subject of (non-)populist communication of the Czech Pirate Party. Politics (in print). ISSN1467-9256.
 • NOVÝ, M., (2015). Vyšší princip?: individuální a kontextuální determinanty volební účasti ve 31 zemích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). ISBN 9788073253677..
 • NOVÝ, M., (2016). Explaining turnout in local referenda in the Czech Republic: does a NIMBY question enhance citizen engagement? East European Politics, vol. 32, no. 4, pp. 487-504. ISSN 21599165. DOI:10.1080/21599165.2016.1183486
 • PATEMAN, C., (2000). Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521290043.
 • PINK, M., EIBL, O., (2018) The 2016 Czech regional elections: Without real regional parties or voters’ interest, Regional & Federal Studies. vol. 28, no. 3, pp. 353-365. ISSN1743-9434. DOI: 10.1080/13597566.2018.1450746
 • ROUSSEAU, J., (2002). O společenské smlouvě, neboli, O zásadách státního práva. Dobrá Voda: Aleš Čeněk. ISBN 8086473104.
 • SEKERÁK, M., (2015). Akú teóriu pre súčasné demokracie?: K teoretickým o vzťahu konceptov participatívnej a deliberatívnej demokracie. Annales Scientia Politica, 4, no. 2, pp: 8-18. ISSN 1339-0732.
 • SMITH, M., (2007). Přímá demokracie v praxi - politika místních referend v České republice. Praha: ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy. ISBN 9788073301170
 • SMITH, M., (2009). Občané v politice: studie k participativní a přímé demokracii ve střední Evropě. Praha: ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy. ISBN 9788090331655
 • STEJPANOVIĆ, D., TIERNEY, S., (2019) The Right to Vote: Constitutive Referendums and Regional Citizenship, Ethnopolitics, 18, no. 3, pp. 264-277, ISSN 1744-9065. DOI: 10.1080/17449057.2019.1585090
 • STULÍK, O. (2016). Dějiny evropských politických teorií. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0683-8.
 • ZNOJ, M., BÍBA, J., VARGOVČÍKOVÁ, J., (2014). Demokracie v postliberální konstelac Praha: Karolinum. ISBN 9788024628783.