XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Regionální disparity ve voličském chování: Prostorová analýza voličské podpory České pirátské strany v krajských volbách

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-73

Abstrakt

Předložený příspěvek se věnuje regionalizaci volební podpory České pirátské strany (Piráti) v krajských volbách pomocí metod a technik prostorové analýzy dat. Cílem je odpovědět na otázku, zda teritoriální rozložení volební podpory Pirátů umožňuje této straně zapojit se do vládnutí na regionální (krajské úrovni) a ovlivňovat tak podobu regionální politiky v jednotlivých krajích. Výsledky analýzy ukazují, že prostorové rozložení volební podpory Pirátů v krajských volbách se poměrně výrazně lišilo nejen od vzorce nalezeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volbách do Evropského parlamentu, ale rovněž mezi jednotlivými krajskými volbami. To naznačuje na dosavadní neukotvenost volební podpory Pirátů v regionální politice, ale současně, může mít původ v druhořadosti krajských voleb a kandidatuře mnoha místních a regionálních subjektů v krajských volbách. Na druhé straně výsledky krajských voleb v roce 2020 znamenaly, že Piráti zasedli ve všech krajských zastupitelstvech, ale zejména v devíti z třinácti krajů vstoupili do krajské vlády (podobně jako o dva roky dříve usedli v radě hlavního města Prahy), a získali tak možnost ovlivňovat s ohledem na své priority podobu regionálního vládnutí ve většině českých krajů.

Klíčová slova

regionální politika, regionální disparity, krajské volby, česká politika, Česká pirátská strana, prostorová analýza


Reference

 • Anselin, L., (1995). Local Indicators of Spatial Association–LISA. Geographical Analysis, vol. 27, no. 2, pp. 93-115. ISBN 1538-4632. DOI: 1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x.
 • Balík, S., Hloušek, V., (2016). The development and transformation of the Czech party system after 1989. Acta Politologica, vol. 8, no. 2, pp. 103-117. ISBN 1803-8220.
 • Brunclík, M., (2010). Pirátské strany: nový fenomén v politice. Naše společnost, vol. 8, no. 1, pp. 21-29. ISSN 1214-438X.
 • Cliff, A. D., Ord, J. K., (1981). Spatial Processes: Models and Applications. London: Pion. ISBN 08-85086-081-4.
 • ČSÚ, (2020). cz. [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: https://www.volby.cz/.
 • Charvát, J., (2014). The Czech Party System Change since 2010: From Fragile Stability to Stable Fragility. Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques, no. 41, pp. 141-154. ISSN 2344-4452.
 • Charvát, J., (2015). Pravice nebo levice? Analýza ideologie pirátských stran. Central European Journal of Politics, vol. 1, no. 1, pp. 29-39. ISSN 2464-479X.
 • Fotheringham, A.S., Brunsdon, C., Charlton, M., (2002). Geographically Weighted Regression: the analysis of spatially varying relationships. Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-85525-6.
 • hampl, m., müller, j., (2019). Vývoj geografického rozmístění obyvatelstva v Česku po roce 2000: post-transformační tendence? Geografie, vol. 124, no. 4, pp. 385-409. ISSN 1212-0014. DOI: 10.37040/geografie2019124040385.
 • Illner, M., Kostelecký, T., Patočková, (2007). Jak fungují kraje – příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád. Sociologický časopis, vol. 43, no. 5, pp. 967-990. ISSN 0038-0288. DOI: 10.13060/00380288.2007.43.5.04.
 • Jones, M.P., Mainwaring, S., (2003). The Nationalization of Parties and Party Systems. An Empirical Measure and an Application to the Americas. Party Politics, vol. 9, no. 2, pp. 139-166. ISSN 1354-0688. DOI: 10.1177/13540688030092002.
 • Kostelecký, T., Patočková, V., (2006). Fungování národních, regionálních a lokálních vlád – problém měření výkonu vlád (“government performance”). Sociologický časopis, vol. 42, no. 5, pp. 913-936. ISSN 0038-0288. DOI: 10.13060/00380288.2006.42.5.04.
 • Kostelecký, T., Patočková, V., Vobecká, J., (2007). Kraje v České republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem krajských vlád? Sociologický časopis, vol. 43, no. 5, pp. 991-992. ISSN 0038-0288. DOI: 10.13060/00380288.2007.43.5.06.
 • Maškarinec, P., (2019). The rise of new populist political parties in Czech parliamentary elections between 2010 and 2017: the geography of party replacement. Eurasian Geography and Economics, vol. 60, no. 5, pp. 511-547. ISSN 1538-7216. DOI: 10.1080/15387216.2019.1691928.
 • MAŠKARINEC, P., (2020a). Analýza prostorové podpory a stranického nahrazení na příkladu hnutí Starostové a nezávislí (STAN): Vstup nového subjektu do stranického systému České republiky. Politické vedy, vol. 23, no. 1, pp. 8-31. ISSN 1335-2741. DOI: 10.24040/politickevedy.2020.23.1.8-31.
 • Maškarinec, p., (2020b). Crossing the left-right party divide? Understanding the electoral success of the Czech Pirate Party in the 2017 parliamentary elections. Politics, 40, no. 4, pp. 510-526. ISSN 0263-3957. DOI: org/10.1177/0263395720920768.
 • Pink, M., Folvarčný, A., (2020) The Czech Pirate Party: A New Alternative, Not Only for the Young. East European Journal of Society and Politics, vol. 6, no. 4, pp. 176-196. ISSN 2416-089X. DOI: 10.17356/ieejsp.v6i4.610.
 • Naxera, V., (2018). The Never‑ending Story: Czech Governments, Corruption and Populist Anti‑Corruption Rhetoric (2010–2018). Politics in Central Europe, vol. 14, no. 3, pp. 31-54. ISSN 1801-3422. DOI: 10.2478/pce-2018-0017.
 • Naxera, V., (2021). ‘Let us blow them down!’: Corruption as the subject of (non-)populist communication of the Czech Pirate Party. Politics (Online First). ISSN 0263-3957. DOI: 10.1177/02633957211010984.
 • Novotný, L., (2015). Piráti v berlínské poslanecké sněmovně: bilance jejich dosavadního působení. Central European Journal of Politics, vol. 1, no. 1, pp. 1-16. ISSN 2464-479X.
 • Otjes, S., (2020). All on the same boat? Voting for pirate parties in comparative perspective. Politics, vol. 40, no. 1, pp. 38–53. ISSN 0263-3957. DOI: 10.1177/0263395719833274.
 • Ryšavý, D., (2007). Regionální politické elity – zrod, charakter a důsledky. Sociologický časopis, vol. 43, no. 5, pp. 993-1016. ISSN 0038-0288. DOI: 10.13060/00380288.2007.43.5.07.
 • Smolík, J., (2020). Vznik krajské samosprávy a regionální politiky v České republice. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 65-73. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-8.
 • Spurná, P., (2008). Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis, vol. 44, no. 4, pp. 767-787. ISSN 0038-0288. DOI: 10.13060/00380288.2008.44.4.08.
 • Šárovec, D., (2017). Krajské volby 2016 a nové politické strany v České republice. Central European Journal of Politics, vol. 3, no. 2, pp. 1-25. ISSN 2464-479X.
 • Šárovec, D., (2019). Assured Newcomers on a Squally Sea: The Czech Pirate Party before and after the 2017 Elections. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, vol. 11, no. 2, pp. 1-21. ISSN 2336-6634. DOI: 10.24132/actaff.2019.11.2.1.
 • Tobler, W.R., (1970). A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography, vol. 46, no. 2, pp. 234-240. ISSN 0013-0095. DOI: 2307/143141.
 • Wokoun, R., (2020). Vývoj české regionální politiky v první polovině devadesátých let dvacátého století. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 58-64. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-7.
 • Zulianello, M., (2018). Mobilizing young voters? A cross-national analysis of contextual factors in pirate voting. European Politics and Society, vol. 19, no. 3, pp. 282-298. ISSN 2374-5118. DOI: 10.1080/23745118.2017.1419666.