XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Problémy pramenící z existence brownfields jsou dnes nuceny řešit obce či regiony ve většině vyspělých zemí. Snahou je těmto lokalitám navrátit buď jejich původní využití, nebo nalézt nějaké nové, přičemž jsou zpravidla preferovány varianty, které mají přímé ekonomické efekty – umístění výroby, služeb, skladů, rezidenčních projekty apod. Především v městském prostředí je podstatně menší pozornost věnována formě revitalizací brownfields označované jako urban greening, která spočívá v tvorbě parků, veřejných prostranství, zahrad, venkovních sportovních zařízení apod. Cílem příspěvku je představit tuto formu revitalizace brownfields, její potenciál, přednosti i slabiny – jak v teoretické rovině, tak na příkladu několika případových studií, a vyselektovat faktory, které jsou klíčové pro její úspěšnou aplikaci v podmínkách České republiky. Analýza zkoumaných projektů ukázala, že důležitým předpokladem úspěšné realizace a fungování greeningu je důkladná příprava v oblasti strategického plánování, co nejširší zapojení veřejnosti do procesu přípravy a plánování projektu, úzké navázání revitalizace brownfieldu na plán rozvoje celé oblasti/části města a dobrá dostupnost i prostupnost revitalizované lokality.

Klíčová slova

brownfields, regenerace, ozelenění, rozvoj


Reference

 • BARDOS, R.P., JONES, S., STEPHENSON, I., MENGER, P., BEUMER, V., NEONATO, F., MARING, L., FERBER, U., TRACK, T., WENDLER, K., (2016). Optimising value from the soft re-use of brownfield sites. Science of The Total Environment, 563–564, pp. 769–782. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.12.002.
 • BCC, CJS, (2014). The development of a city park – from brown to green. In: Countryside Jobs Service. [online]. [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: https://www.countryside-jobs.com/Focus/Articles/city-park-development-birminghamcc-1114_4.html
 • CVEJIĆ, R., ELER, K., PINTAR, M., ŽELEZNIKAR, Š., HAASE, D., KABISCH, N., STROHBACH, M., (2015). A typology of urban green spaces, eco-system provisioning services and demands. GREEN SURGE, Publication D3.1. Brussel: European Union’s 7th Framework Program.
 • ČSSI, (2015). PRESTA jižních Čech 2012-2014. [online]. [cit. 2021-01-17]. Dostupné z: http://www.cssi-cr.cz/presta-jizni-cechy/zverejneni-katalogu-presta-jizni-cechy-2012-2014.html
 • DE SOUSA, C., (2003). Turning brownfields into green space in the City of Toronto. Landscape and Urban Planning, vol. 62, no. 4, pp. 181–198. ISSN 0169-2046. DOI: 10.1016/S0169-2046(02)00149-4.
 • DE SOUSA, C., (2004). The greening of brownfields in American cities. Journal of Environmental Planning and Management, vol. 47, no. 4, pp. 579-600. ISSN 0964-0568. DOI: 10.1080/0964056042000243249.
 • DE SOUSA, C., (2014). The greening of urban post-industrial landscapes: past practices and emerging trends. Local Environment, vol. 19, no. 10, pp. 1049–1067. ISSN 1469-6711. DOI: 10.1080/13549839.2014.886560.
 • DOICK, K.J., SELLERS, G., HUTCHINGS, T.R., MOFFAT, A.J., (2006). Brownfield sites turned green: realising sustainability in urban revival. WIT Transactions on Ecology and the Environment, vol. 94, pp. 131–140. ISSN 1743-3541. DOI: 10.2495/BF060131
 • FRANCHINI, T., ARANA, J., (2011). The Mega-Blue-Green Network: Madrid River Project. In: Liveable Cities: Urbanising World. Meeting the Challenge. 47th ISOCARP Congress, 25-28 October 2011, Wuhan. [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: http://www.isocarp.net/Data/case_studies/1872.pdf
 • FRIENDLY CREATIVES, (2015). Eastside City Park. [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: http://eastsidepark.org.uk
 • GLA Economics, (2003). Valuing Greenness: Green Spaces, House Prices and Londoners´ Priorities. London: Greater London Authority. ISBN 1 85261 494 3.
 • GSB, (2017). Leipzig-Reudnitz „Stadtteilpark Reudnitz“. In: Nationale Stadt Entwicklungs Politik. [online]. [cit. 2020-11-13]. Dostupné z: https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/SharedDocs/Projekte/WSProjekte_DE/Leipzig_Reudnitz_Stadtteilpark_Reudnitz.html?nn=1375556#Start
 • HAHN, E., LAFOND, M., (1997). Local Agenda 21 and ecological urban restructuring: An European model project in Leipzig. Discussion Papers, Research Professorship Environmental Policy FS II, pp. 97–408. WZB Berlin Social Science Center.
 • HARNIK, P., DONAHUE, R., (2011). Turning BROWNFIELDS into Parks. Planning, vol. 77, no. 10, pp. 13–19. ISSN 00012610.
 • KAUFMAN, D.A., CLOUTIER, N.R., (2006). The Impact of Small Brownfields and Greenspaces on Residential Property Values. The Journal of Real estate Finance and Economics, vol. 33, no. 1, pp. 19–30. ISSN 1573-045X. DOI: 10.1007/s11146-006-8272-7
 • KAUFMAN, D.A., CLOUTIER, N.R., (2014). The Greening of a Brownfield: A Community-Based Learning Project in Economics. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, vol. 9, no. 1, pp. 157–167.
 • KRISTIÁNOVÁ, K., GÉCOVÁ, K., PUTROVÁ, E., (2016). Old Industrial Sites – Conversion to Parks: Potential of Bratislava. In: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, Procedia Engineering. vol. 161, pp. 1858–1862. ISSN 1877-7058. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.709
 • KUBÍNOVÁ, R., PUKLOVÁ, V., (2015). Význam městské zeleně pro veřejné zdraví. [online] .[cit. 2020-04-20]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/akce/materialy/10.10.2017/Kubinova.pdf
 • KUČERA, P., (2005). Typologie základních ploch. [online]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: http://user.mendelu.cz/xkucera0/soubory/fcni_typy.htm
 • LILA, (2016). Landezine International Landscape Award - Madrid Rio. [online]. [cit. 2021-02-1]. Dostupné z: https://landezine-award.com/madrid-rio/
 • LEWIS, G., (2008). Brown to green: Sustainable redevelopment of America´s brownfield sites. Northeast-Midwest Institute. [online]. [cit. 2020-03-15] Dostupné z: http://www.nemw.org/wp-content/uploads/2015/06/2008-Brown-to-Green.pdf
 • MAAS, J., VERHEIJ, R.A., GROENWEGEN, P.P., DE VRIES, S., SPREUWENBERG, P., (2006). Green space, urbanity, and health: how strong is the relation? Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 60, no. 70, pp. 587–592. ISSN 0143005X. DOI: 10.1136/jech.2005.043125
 • MILES, M., HALL, T., (2003). Urban Futures: Critical Commentaries on shaping Cities. London: Routledge. ISBN 0-203-01802-8.
 • MOFFAT, A., HUTCHINGS, T., (2007). Greening Brownfield Land. In: Dixon, T., Raco, M., Catney, P., Lerner, D. (eds.). Sustainable Brownfield Regeneration: Liveable Places from Problem Spaces. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 143–171. ISBN 978-1-4051-4403-2.
 • NYC, (2012). Best Practice: Large-Scale Green Space Reclamation Plan. In: NYC Global Partners’ Innovation Exchange. [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: https://www1.nyc.gov/site/international/about/search-best-practice-reports.page
 • MARGIES, N., (2015). Restructuring Madrid´s Riverfront : Mega-project and the crux of producing just outcome. In: The Ideal City: between myth and reality. Representations, policies, contradictions and challenges for tomorrow’s urban life. RC21 International Conference, 27-29 August 2015, Urbino. [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: https://www.rc21.org/en/wp-content/uploads/2014/11/A2-Margies.pdf
 • OLIVERES I GUIXER, M., (2018). Stadtteilpark Reudnitz. In: Public Space. [online]. [cit. 2021-10-2]. Dostupné z: https://www.publicspace.org/works/-/project/b077-stadtteilpark-reudnitz
 • OLSBERG SPI, (2007). Feasibility Study for the Development of Eastside as a Media Quarter for Birmingham City Council. Final Report. [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: http://printsanew.jonnieturpie.com/wp-content/uploads/2018/08/osberg-Media-Quarter-Feasibility-Study_Final-Report_12Sept07.pdf
 • PAULL, E., (2008). The Environmental and Economic Impacts of Brownfields Redevelopment. Northeast Midwest Institute. [online]. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://www.nemw.org/wp-content/uploads/2015/06/2008-Environ-Econ-Impacts-Brownfield-Redev.pdf
 • POPELOVÁ, I., (2014). Park Čtyři Dvory České Budějovice. In: Ročenka ČKA 2014 – soutěže. [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://www.cka.cz/cs/cka/cinnost-komory/rocenka-CKA?b_start:int=5
 • PORTER, L., HUNT, D., (2005). Birmingham’s Eastside Story: Making Steps Towards Sustainability? Local Environment, vol. 10, 5, pp. 525–542. ISSN 1469-6711. DOI: 10.1080=13549830500203337
 • ROSENTHAL, H., (2010). Ein grüner Ring um Leipzig. Stadt – Umland – Konferenz. [online]. [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: https://docplayer.org/54750422-Ein-gruener-ring-um-leipzig.html
 • SABBION, P., PERINI, K., (2017). Urban Sustainability and River Restoration: green and blue infrastructure. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISBN 9781119244967. DOI: 10.1002/9781119245025
 • SLEZÁKOVÁ, K. (2019). Českobudějovické 4Dvory zabodovaly v German Design Award. [online]. [cit. 2021-02-1]. Dostupné z: https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/ceskobudejovicke-4dvory-zabodovaly-v-german-design-award
 • STADT LEIPZIG, (2019). Lene-Voigt-Park. [online]. [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: https://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/parks-waelder-und-friedhoefe/parks-und-gruenanlagen/lene-voigt-park/
 • USE (2020). The Madrid Río Project. In: Urban Sustainability Exchange. [online]. [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: https://use.metropolis.org/case-studies/the-madrid-rio-project
 • VILLENEUVE, P.J., JERETT, M., SU, J.G., BURNETT, R.T., CHEN, H., WHEELER, A.J., GOLDBERG, M.S., (2012). A cohort study relating urban green space with mortality in Ontario, Canada. Environmental Research, vol. 115, pp. 51–58. ISSN 0013-9351. DOI: 10.1016/j.envres.2012.03.003
 • ZDVIHAL, T., (2014). Kasárna Čtyři Dvory – Území s nejvyšší mírou městské regulace. In: CBArchitektura. [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: http://www.cbarchitektura.cz/2014/02/kasarna-ctyri-dvory-uzemi-s-nejvyssi.html