XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cílem předloženého příspěvku je syntetizovat dílčí nejednotnou typologii brownfieldů do logického a komplexního rámce s odkazem na obsahovou a klasifikační úplnost. Takto provedená syntéza typologických schémat a jejich objektivní kategorizace do standardních tříd a skupin reflektující obecné požadavky na charakteristiky brownfieldů umožní definovat jednotlivé brownfieldy uniformním způsobem a dále s nimi analyticky pracovat na pozadí standardizovaných kategorií. Prezentovaná kategorizace brownfieldů se opírá o již používané členění, které rozšiřuje o nové skupiny a věcně je uvádí v soulad. Součástí příspěvku je také definování specifických typů brownfieldů, jako například blackfield, greyfield či bluefield.

Klíčová slova

brownfield, blackfield, greyfield, bluefield, goldfield, klasifikace


Reference

 • ALKER, S., JOY, V., ROBERTS, P., SMITH, N., (2000). The definition of brownfield. Journal of Environmental Planning and Management, vol. 43, no. 1, pp. 49-69. ISSN 0964-0568. DOI: 10.1080/09640560010766.
 • Bartke, S., Schwarze, R., (2015). No perfect tools: Trade-offs of sustainability principles and user requirements in designing support tools for land-use decisions between greenfields and brownfields. Journal of environmental management, vol. 153, pp. 11-24. ISSN 0301-4797. DOI: 0.1016/j.jenvman.2015.01.040.
 • BERGATT JACKSON, J., VOTOČEK, J., (2010). Metodika inventarizace brownfieldů v úrovni ORP. [online]. [cit. 2018-02-05]. Dostupné z: http://www.usti-nadlabem.cz/files/Metodika.pdf.
 • BROWNFIELDS PŘÍRUČKA, (2006). Brownfields příručka. [online]. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/lepob/index2/handbook_cz_screen.pdf.
 • DE Sousa, C. A., (2003). Turning brownfields into green space in the City of Toronto. Landscape and urban planning, vol. 62, no. 4, pp. 181-198. ISSN 0169-2046. DOI: 10.1016/S0169-2046(02)00149-4.
 • DUŽÍ, B., JAKUBÍNSKÝ, J., (2013). Dilemma of Brownfields Redevelopment in Post-Communist Cities. The Case Study of Ostrava: the Czech Republic. Human Geographies, vol. 7, no. 2, pp 53-64. ISSN 1843-6587. DOI: 10.5719/hgeo.2013.72.53.
 • Dvořáková Lišková, Z., Vojvodíková, B., Majstríková, T., (2016). Základy brownfieldů v ekonomických souvislostech. Praha: JU v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-624-1.
 • FERBER et al., (2006). Sustainable brownfield regeneration: CABERNET network report. Nottingham: University of Nottingham.
 • FRANTÁL, B., (2015). Have local government and public expectations of wind energy project benefits been met? Implications for repowering schemes. Journal of Environmental Policy & Planning, vol. 17, no. 2, pp. 217-236. ISSN 1522-7200. DOI: 10.1080/1523908X.2014.936583.
 • HEATHERINGTON, C., JORGENSEN, A., WALKER, S., (2019). Understanding landscape change in a former brownfield site. Landscape research, vol. 44, no. 1. pp. 19-34. ISSN 1469-9710. DOI: 10.1080/01426397.2017.1374359.
 • Jackson, B., et al., (2004). Brownfields snadno a lehce: Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí. IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel o. s.
 • JANKOVÝCH-KIRSCHNER, V., (2005). Klasifikace brownfields: Studie k disertační práci regenerace brownfields. Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury.
 • Kadeřábková, B., Piecha,, (2009). Brownfields: jak vznikají a co s nimi. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-123-9.
 • Doležalová, L., (2015). Regenerace brownfieldů: vývoj politik a příklady realizací. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku. ISBN 978-80-86684-96-3.
 • Kibert, CH. J., (2008). Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-11421-6.
 • KIRSCHNER, V., (2006). Regenerace brownfields jako odpověď na zastavování krajiny kolem měst. Urbanismus a územní rozvoj, vol. 9, no. 2, pp. 34–39. ISSN 1212-0855.
 • KLUSÁČEK, P., KREJČÍ, T., KUNC, J., MARTINÁT, S., NOVÁKOVÁ, E., (2011). The post-industrial landscape in relation to local self-government in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, vol. 19, no. 4, pp. 8-28. ISSN 1210–8812.
 • Krzystofik, R., Kantor-Pietraga, I., Spórna, T., (2013). A Dynamic Approach to the Typology of Functional Derelict Areas (Sosnowiec, Poland). Moravian Geographical Reports, vol. 21, no. 2, pp. 20-35. ISSN 2199–6202.
 • Krzysztofik, R., Kantor-Pietraga, I., Sporna, T., (2013). A dynamic approach to the typology of functional derelict areas (Sosnowiec, Poland). Moravian Geographical Reports, vol. 20, no. 4, pp. 39-54. ISSN 2199–6202.
 • MARTINÁT, S. et al., (2015). Spatial relations and perception of brownfields in old industrial region: case study of Svinov (Ostrava, Czech Republic). Organization and Environment, vol. 27, no. 2, pp. 181-201. ISSN 1086-0266.
 • MARTINAT, S., DVORAK, P., FRANTAL, B., KLUSACEK, P., KUNC, J., NAVRATIL, J., TURECKOVÁ, K., REED, M., (2016). Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic. Journal of Cleaner Production, vol. 118, no. 1, pp. 78–87. ISSN 0959-6526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.01.029.
 • Mihaescu, O., vom Hofe, R., (2012). The impact of brownfields on residential property values in Cincinnati, Ohio: A spatial hedonic approach. Journal of Regional Analysis & Policy, vol. 42, no. 3, pp. 223-236. ISSN 1090-4999.
 • Moeller, W., (2011). Environmental Health. 4th ed. London: Harvard College. ISBN 978-06-74047-40-2.
 • Naveed, A., Zhu, Y., Ibrahim, M., Waqas, M., Waheed, A., (2018). Development of a Standard Brownfield Definition, Guidelines, and Evaluation Index System for Brownfield Redevelopment in Developing Countries: The Case of Pakistan. Sustainability, vol. 10, no. 4347. ISSn 2071-1050. DOI: 10.3390/su10124347.
 • NAVRATIL, J., PICHA, K., MARTINAT, S., NATHANAIL, P. C., TURECKOVA, K., HOLESINSKA, A., (2018). Resident’s preferences for urban brownfield revitalization: Insights from two Czech cities. Land Use Policy, vol. 76, no. 1, pp. 224-234. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.05.013.
 • Pinch, P. Munt, I., (2002). Blue Belts: An Agenda for 'Waterspace' Planning in the UK. Planning Practice and Research, vol. 17, no. 2, pp. 159-174. ISSN 1360-0583. DOI: 1080/02697450220145922.
 • Pizzol, L., Zabeo, A., Klusáček, P., Giubilato, E., Critto, A., Frantál, B., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Bartke, S., (2016). Timbre brownfield prioritization tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, vol. 166, pp. 178-192. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.09.030.
 • Schädler, S., Morio, M., Bartke, S., Rohr-Zänker, R., Finkel, M., (2011). Designing Sustainable and Economically Attractive Brownfield Revitalization Options Using an Integrated Assessment Model. Journal of Environmental Management, vol. 92, no. 3, pp 827-837. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.10.026.
 • Spilková, J., Šefrna, L., (2010). Uncoordinated new retail development and its impact on land use and soils: A pilot study on the urban fringe of Prague, Czech Republic. Landscape and Urban Planning, vol. 94, no. 2, pp. 141-148. ISSN 0169-2046. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2009.09.001.
 • Sun, W., Jones, B., (2013). Using multi-scale spatial and statistical analysis to assess the effects of brownfield redevelopment on surrounding residential property values in Milwaukee County, USA. Moravian Geographical Reports, vol. 21, no. 2, pp. 56-64. ISSN 2199–6202.
 • Šilhánková, et al., (2006). Rekonverze vojenských brownfields. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 80-7194-836-5.
 • TUREČKOVÁ, K., (2014). Quaternary sector as a source of growth and competitiveness in the EU. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, pp. 723-730. ISBN 978-80-248-3388-0.
 • TUREČKOVÁ, K., CHMIELOVÁ, P., 2018. Brownfieldy v regionálním rozvoji a v externalitní teorii. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 302-308. ISBN 978-80-210-8969-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-39.
 • TUREČKOVÁ, K., MARTINÁT, S., ŠKRABAL, J., CHMIELOVÁ, P., NEVIMA, J., (2017). How local population perceive impact of brownfields on the residential property values: some remarks from post-industrial areas in the Czech Republic. Geographia Technica, vol. 12, no. 2, pp. 150-164. ISSN 2065-4421. DOI: 10.21163/GT_2018.132.11
 • TUREČKOVÁ, K., NEVIMA, J., ŠKRABAL, J., MARTINÁT, S., (2018). Uncovering patterns of location of brownfields to facilitate their regeneration: Some remarks from the Czech Republic. Sustainability, vol. 10, no. 6, pp. 224-234. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su10061984.
 • TUREČKOVÁ, K., NEVIMA, J., ŠKRABAL, J., TULEJA, P., (2019). Categorization of Impact of the Selected Variables for Potential Brownfield Regeneration in the Czech Republic by Means of Correspondence Analysis. Geographia Technica, vol. 14, no. 2, pp. 120-130. ISSN 2065-4421. DOI: 10.21163/GT_2019.142.11.
 • Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., (2006). Revitalizace „brownfields“ v ČR. [online]. [cit. 2020-01-04]. Dostupné z: http://www.ekopolitika.cz/cs/brownfields/revitalizace-brownfields-v-cr.html.
 • VOJVODÍKOVÁ, B., et al., (2014). Brownfieldy – a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing. ISBN 978-80-87504-23-9.
 • VRÁBLÍK, P. et al., (2009). Metodika revitalizace území pro hospodářský, sociální a environmentální rozvoj v postižených regionech. [online]. [cit. 2019-02-22]. Dostupné na: http://fzp.ujep.cz/projekty/wd-44-07-1/dokumenty/dc03 /DC003_Metodika_revitalizace_uzemi.pdf.
 • Yakhlef, M., Abed, A., (2019). Identification of Brownfield Sites, Classification and Typologies Case Study of Amman, Jordan. Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 14, no. 10, pp. 3144-3149. ISSN 1818-7803. DOI: 10.36478/jeasci.2019.3144.3149.
 • Yount, K. R., (2003). What are brownfields? Finding a conceptual definition. Environmental Practice, vol. 5, no. 1, pp. 25-33. ISSN 1466-0474. DOI: 10.1017/S1466046603030114.