XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Rakúska časť rakúsko-slovenského cezhraničného regiónu v zázemí Bratislavy je atraktívna pre život pre mnohých slovenských obyvateľov, ktorí sa sem v posledných rokoch rozhodli prisťahovať. Zámerom príspevku je na príklade slovenských obyvateľov bývajúcich v prihraničnej rakúskej obci Kittsee predstaviť problematiku cezhraničnej rezidenčnej suburbanizácie a transnárodnej migrácie. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu sme zisťovali, v ktorom z dvoch štátov (Slovensko a Rakúsko) respondenti najčastejšie vykonávajú vybrané aktivity každodenného života a aké sú dôvody a intenzita ich ciest na Slovensko. Výsledky prieskumu ukázali, že na Slovensku väčšina respondentov realizuje najmä pracovné aktivity a zúčastňuje sa kultúrnych a športových podujatí. Naopak, v obci bydliska alebo v iných rakúskych obciach uskutočňuje predovšetkým nákupy tovarov dennej spotreby a ich deti navštevujú predškolské a školské zariadenia. Najčastejším dôvodom cesty na Slovensko u respondentov je návšteva rodiny, priateľov a známych. Na základe výsledkov je možné konštatovať, že v rakúsko-slovenskom cezhraničnom regióne sa prejavujú tendencie fenoménu transnárodnej migrácie, pri ktorej obyvatelia využívajú výhody života v území v blízkosti hranice.

Klíčová slova

transnárodná migrácia, cezhraničná suburbánna migrácia, slovenskí obyvatelia, obec Kittsee


Reference

 • BALIZS, D., BAJMÓCY, P., (2019). Cross-border suburbanisation around Bratislava: Changing social, ethnic and architectural character of the “Hungarian suburb“ of the Slovak capital. Geografický časopis, vol. 71, no. 1, pp. 73-98. ISSN 0016-7193. DOI: 10.31577/geogrcas.2019.71.1.05.
 • DECOVILLE, A., DURAND, F., SOHN, CH., WALTHER, O., (2013). Comparing cross-border metropolitan integration in Europe: Towards a functional typology. Journal of Borderlands Studies, vol. 28, no. 2, pp. 221-237. ISSN 2159-1229. DOI: 10.1080/08865655.2013.854654.
 • HAINDORFER, R., (2020). Impacts of negative labor market experiences on the life satisfaction of European East-West mobile workers: Cross-border commuters from the Czech Republic, Slovakia and Hungary in Austria. Journal of Industrial Relations, vol. 62, no. 2, pp. 256-277. ISSN 1472-9296. DOI: 10.1177/0022185619897087.
 • HUBER, P., NOWOTNY, K., (2008). Moving across borders: Who is willing to migrate or to commute? WIFO Working Papers, no. 322, Vienna: Austrian Institute of Economic Research (WIFO), pp. 1-39.
 • KERSTING, M., MATTHIES, E., LAHNER, J., SCHLÜTER, J., (2020). A socioeconomic analysis of commuting professionals. Transportation, pp. 1-32. ISSN 1572-9435. DOI: 10.1007/s11116-020-10124-w.
 • Löfgren, O., (2008). Regionauts: The transformation of cross-border regions in Scandinavia. European Urban and Regional Studies, vol. 15, no. 3, pp. 195-209. ISSN 1461-7145. DOI: 10.1177/0969776408090418.
 • MEDEIROS, E., (2019). Cross-border transports and cross-border mobility in EU border regions. Case Studies on Transport Policy, vol. 7, no. 1, pp. 1-12. ISSN 2213-624X. DOI: 10.1016/j.cstp.2018.11.001.
 • NEWMAN, D., (2006). The lines that continue to separate us: borders in our ´borderless´ world. Progress in Human Geography, vol. 30, no. 2, pp. 1-19. ISSN 1477-0288. DOI: 10.1191/0309132506ph599xx.
 • NIEBUHR, A., STILLER, S., (2006). Integration and labour markets in European border regions. Zeitschrift für Arbeitsmarkt Forschung – Journal for Labour Market Research, vol. 39, no. 1, pp. 57-76. ISSN 2510-5027.
 • OSZTER, V., (2019). How to establish and operate cross-border public transport in a peripheral rural area? The example of the Central and Southern section of the border between Austria and Hungary. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 22, no. 1, pp. 52-65. ISSN 2543-859X. DOI: 10.4467/2543859XPKG.19.006.10926.
 • SCHMIEDER, J., WEBER, A., (2018). How did EU Eastern enlargement affect migrant labor supply in Austria? In Focus on European Economic Integration: Europe 2030: challenges and opportunities for European integration and convergence, Q3. Wien: Oesterreichische Nationalbank (Austrian Central Bank), pp. 113-121. ISSN 2310-5291.
 • STATISTIK AUSTRIA, (2021). STATcube – Statistische Datenbank. [online]. [cit. 2021-03-12]. Dostupné z: http://www.statistik.at/web_de/services/statcube/index.html.
 • STRÜVER, A., (2005). Spheres of transnationalism within the European union: On open doors, thresholds and drawbridges along the Dutch–German border, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 31, no. 2, pp. 323-343. ISSN 1469-9451. DOI: 10.1080/1369183042000339954.
 • ŠVEDA, M., ŠTEFKOVIČOVÁ, P., TOLMÁČI, L., (2020). Do Rajky alebo do Kittsee? Rozdielne prostredie cezhraničnej suburbanizácie. In Šveda, M., Šuška, P. (eds.) Suburbanizácia 2: Sondy do premien zázemia Bratislavy. Bratislava: Geografický ústav SAV, pp. 221-240. ISBN 978-80-89548-09-5.
 • TERLOUW, K., (2012). Border surfers and Euroregions: Unplanned cross-border behaviour and planned territorial structures of cross-border governance. Planning Practice and Research, vol. 27, no. 3, pp. 351-366. ISSN 1360-0583. DOI: 10.1080/02697459.2012.670939.
 • VAN HOUTUM, H., GIELIS, R., (2006). Elastic migration: The case of Dutch short-distance transmigrants in Belgian and German borderlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 97, no. 2, pp. 195–202. ISSN 1467-9663. DOI: 10.1111/j.1467-9663.2006.00512.x.
 • WIESBöCK, l., (2016). A preferred workforce? Employment practices of East-West cross-border labour commuters in the Central European Region. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, vol. 41, no. 4, pp. 391-407. ISSN 1011-0070. DOI: 10.1007/s11614-016-0245-3.
 • WIESBöCK, l., verwiebe, R., (2017). Crossing the border for higher status? Occupational mobility of East–West commuters in the Central European Region. International Journal of Sociology, vol. 47, no. 3, pp. 162-181. ISSN 1557-9336. DOI: 10.1080/00207659.2017.1335514.
 • YANG, T., (2020). Understanding commuting patterns and changes: Counterfactual analysis in a planning support framework. EPB: Urban Analytics and City Science, vol. 47, no. 8, pp. 1440-1455. ISSN 2399-8091. DOI: 10.1177/2399808320924433.