XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

The role of local self-government is to increase the quality of life of inhabitants while respecting the principles of sustainable development and at the same time to ensure the adequacy, availability and quality of public services provided in its territory. The current structure of local self-government in the conditions of Slovakia clearly points to the differences between municipalities, which is illustrated by their different number in individual size categories, although they have the same competencies. Cities and municipalities in the conditions of Slovakia to provide original and transferred competencies mostly independently, but especially in the field of performance of the transferred state administration they enter into mutual cooperation. We evaluated the types of inter-municipal cooperation within two basic groups of inter-municipal cooperation - the traditional forms of cooperation and innovative forms of cooperation. The analysis showed that in the conditions of Slovakia, the most traditional way of inter-municipal cooperation is represented by joint municipal offices. We have also identified innovative approaches in the field of inter-municipal cooperation - such as agreement on shared services, co-ownership´s agency or the SMART cities concept. Such a new inter-municipal cooperation can thus be an important and beneficial change, which can help solve problems arising from the suboptimal size of individual municipalities.

Klíčová slova

inter-municipal cooperation, innovations, local self – government


Reference

 • CONSIDINE, M., LEVIS, J. M., ALEXANDER, D., (2009). Networks, innovation and public policy: Politicians, bureaucrats and the pathways to change inside government. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-59504-0.
 • HUDEC, O. a   , (2009). Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta, TU Košice. ISBN 978-80-553-0117-4.
 • FÁZIKOVÁ, M., (2005). Zabezpečovanie samosprávnych kompetencií v jednotlivých veľkostných kategóriách obcí v regiónoch Gemer a Spiš. SPU v Nitre, FEŠaRR, prípadová štúdia pre Úrad vlády SR.
 • HASPROVÁ, M., DRÁBIK, P., ŽÁK, Š., (2012). Možnosti a perspektívy medziobecnej spolupráce. [online] [cit.2021-04-01] Dostupné na http://of.euba.sk/konfV eda2012/Prispevky/Hasprova_Maria_Drabik_Peter_Zak_Stefan.pdf.
 • HAVERI, A., AIRAKSINEN, J., (2007). Inter-Municipal Cooperation in Finland: Old Traditions and New Promises. In: Inter-Municipal Cooperation in Europe. In Hulst, R, Van Montfort, A. (Eds.) Inter-Municipal Cooperation in Europe. Dordrecht: Springer, pp. 39-65. ISBN 978-1-4020-5378-8 DOI: 10.1007/1-4020-5379-7_3.
 • HLYNSDÓTTIR, E. M., (2019). Local administrative capacity based on the presence of expert staff in municipal city halls and inter-municipal cooperation entities. Icelandic Review of Politics & Administration, vol. 15, no.1, pp.1-20. ISSN 1670-6803. DOI: 10.13177/irpa.a.2019.15.1.1.
 • HULST, R, VAN MONTFORT, A., (2007). Inter-municipal cooperation: A widespread phenomenon. In Hulst, R, Van Montfort, A. (Eds.) Inter-Municipal Cooperation in Europe. Dordrecht: Springer, pp. 1-21. ISBN 978-1-4020-5378-8.
 • JEANNOT, G., (2019). Smart city projects in the continuity of the urban socio-technical regime: The French case. Information Polity. vol 24, no. 3, pp. 325–343. ISSN 1570-1255. DOI: 10.3233/IP-190128.
 • JETMAR, M., (2015). Preference obcí a měst při zajištění vybraných veřejných služeb formou meziobecní spolupráce. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 456-462. ISBN 978-80-210-7861-1 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-61.
 • JEŽEK, J., (2015). Meziobecní spolupráce v Německu, Rakousku a Švýcarsku – organizační pohled. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 463-469. ISBN 978-80-210-7861-1 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-62.
 • KLÍMOVÁ, V., WINKLEROVÁ, L., (2017). Barriers to innovation development in regions. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 246-254. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-31.
 • KONEČNÝ, S., (2016). Verejná správa v členských štátoch Európskej únie. Bratislava: Mayor, s.r.o. ISBN 978-80-969-1338-1.
 • LEVICKY, M., URBANIKOVA, M., HUDAKOVA, J., MAROS, M., STUBNOVA, M., (2019). Convergence tendencies in the conditions of regions of the Slovak Republic. In 22nd International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 20–27. ISBN 978–80–210–9268–6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-2.
 • MÄELTSEMEES, S., LÕHMUS, M., RATAS, N., (2013). Inter-Municipal Cooperation: Possibility for Advancing Local Democracy and Subsidiarity in Estonia. Halduskultuur, vol. 14, no. 1, pp. 73-97. ISSN 1736-6089.
 • OSMAN, R., ŠERÝ, O., ČERNÁK, T., (2016). Významy „hranice“ pro meziobecní spolupráci v polycentrickém sídelním systému. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 595-694. ISBN 978–80–210–8273–1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-76.
 • SOUKOPOVÁ, J., KLIMOVSKÝ, D., (2016). Intermunicipal Cooperation and Local Cost Efficiency: The Case of Waste Management Services in the Czech Republic. In Špalková, D., Matějová, L. (2016). Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, pp. 398-405. ISBN 978-80-210-8082-9.
 • URBANÍKOVÁ, M., (2017). Centers of Shared Services and their Impact on the Regions. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 133-137. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-16.
 • VON HIPPEL, E. A., (2007). Horizontal innovation networks—by and for users. Industrial and Corporate Change, vol. 16, no. 2, pp. 293-315. ISSN 14643650. DOI: 10.1093/icc/dtm005.
 • WALKER, R. M., BOYNE, G. A., (2006). Public management reform and organizational performance: An empirical assessment of the UK labour government's public service improvement strategy. Journal of Policy Analysis and Management, vol. 25, no. 2, pp. 371 – 393. ISSN 1520-6688 DOI: 10.1002/pam.20177.
 • WARNER, M. E., (2006). Inter-municipal Cooperation in the US: A Regional governance Solution? Urban Public Economics Review.vol. 16, no. 6, pp. 221 – 242. ISSN 1697-6223.
 • WOLLMANN, H., (2010). Comparing Two Logics of Interlocal Cooperation: The Cases of France and Germany. Urban Affairs Review, vol. 46, no. 2, pp. 263 – 292. ISSN 1552-8332 DOI: 10.1177/1078087410377608.
 • ŽÁRSKÁ, E., (2009). Finančná kapacita obce ako determinant rozvoja: Teoretické a praktické aspekty verejných financií. In Kubátová, K. (Ed.) XIVth International Conference "Theoretical and Practical Aspects of Public. Praha: VŠE v Praze. ISBN 978-80-245-1513-7.