XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

After more than 30 years of Interreg programmes implementation, citizens and local stakeholders keep facing persistent challenges on the European border land when interacting across the border. Objective of the paper is to provide an overview of opportunities and obstacles of cross-border cooperation and analyze the future perspectives and challenges of cross border regions’ development in the EU. Paper also reacts on the actual Covid-19 pandemic situation where borders in the EU are again under subject of attention. Based on the EU cross-border survey 2020, these challenges are especially of language, legal and administrative nature. To reduce undue complications in carrying out certain activities across internal EU borders, especially in the fields of services, EU regional authorities support the adoption of common mechanism and strategies as Border Focal Point or European Cross-Border Mechanism. In the next months, cross-border regions will face to challenges of economic and social recovery after the limitation of cross-border activities related to coronavirus restrictions.

Klíčová slova

cross-border cooperation, EU, Interreg, obstacles, regions


Reference

 • BASBOGA, K., (2020). The role of open borders and cross-border cooperation in regional growth across Europe. Regional Studies, Regional Science, vol. 7, iss. 1, pp. 532-549. ISSN 2168-1376. DOI: 10.1080/21681376.2020.1842800.
 • BŐHM, H., (2014). A Comparison of Governance Forms for Cross-Border Cooperation within the EU. The Journal of Cross Border Studies in Ireland, no. 9, pp. 36-50. ISSN 2054-572X. Available from: https://crossborder.ie/site2015/wp-content/uploads/2015/01/CCBSJOURNAL_2014.pdf.
 • CAMAGNI, R., CAPELLO, R., CARAGLIU, A., (2019). Measuring the impact of legal and administrative international barriers on regional growth. Regional Science Policy & Practice, vol. 11, no. 2, pp. 345-366. ISSN 1757-7802. DOI: 10.1111/rsp3.12195.
 • CAPPELO, R., CARAGLIU, A., FRATESI, U., (2018). Breaking down the border: Physical, institutional and cultural obstacles. Economic Geography, vol. 94, iss. 5, pp. 485-513. ISSN 1944-8287. DOI: 10.1080/00130095.2018.1444988.
 • DUŠEK, J., (2017). ESÚS jako nová dimenze hospodářské a sociální spolupráce region v rámci programovacího období 2014-2020. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 817-825. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-107.
 • DURAND, F., DECOVILLE, A., (2019). A multidimensional measurement of the integration between European border regions. Journal of European Integration, vol. 42, no. 2, pp. 163-178. ISSN 1477-2280. DOI: 10.1080/07036337.2019.1657857.
 • EUROPEAN COMMISSION, (1996). Structural Fund and Cohesion Fund, 1994-99 [online]. 2017 [cit. 2021-04-8]. Available from: http://aei.pitt.edu/1744/1/structure_funds_96_commentary.pdf.
 • EUROPEAN COMMISSSION, (2015b). Interreg. [online]. 2017 [cit. 2021-04-8]. Available from: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/interreg_en.htm.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2015a). Territorial Cooperation in Europe. A Historical Perspective. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-79-49501-4. DOI: 10.2776/374386.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2017). Communication from the commission to the council and the european parliament. Boosting growth and cohesion in EU border regions. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2018). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0373&from=EN.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2020a). Cross-border cooperation in the EU. Summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/cooperation/european-territorial/survey-2020/cross-border-survey-2020-summary_en.pdf.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2020b). b-solutions: Solving Border Obstacles A Compendium of 43 Cases. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. ISBN 978-92-76-13300-1 DOI: 10.2776/239689 KN-03-19-912-EN-N.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2020c). Interreg years of cooperation across borders [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://www.interact-eu.net/sites/default/files/news/doc/interreg30_factsheet_en.pdf.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2020d). 30 years of Interreg: stories of a greener, younger, embracing Europe. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://www.interreg-npa.eu/fileadmin/user_upload/Ebook-Interreg-30-years-projects.pdf.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2021a). Interreg: European Territorial Co-operation. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/cooperation/european-territorial/.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2021b). b-solutions to cross-border obstacles: a complementary cooperation. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-09-2021-b-solutions-to-cross-border-obstacles-a-complementary-cooperation-tool.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2021c). Does the Covid-19 p.andemic open new possibilities for cross-border cooperation?!. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://ec.europa.eu/futurium/en/boosting-eu-border-regions/does-covid-19-pandemic-open-new-possibilities-cross-border-cooperation.
 • EUROPEAN COUNCIL, (2020). Special meeting of the European Council (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020) – Conclusions. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from:https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf.
 • EUROPEAN COMMITTEE OF REGIONS, (2021a). OPINION Cross-Border Public Services in Europe.

[online]. [cit. 2021-04-8]. Available from:  https://cor.europa.eu/cs/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2615-2020.

 • EUROPEAN COMMITTEE OF REGIONS, (2021b). RegHub. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://portal.cor.europa.eu/RegHub/Pages/default.aspx#map.
 • EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ, (2020). Cities and regions putting cross-border cooperation at the heart of Europe's future. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://cor.europa.eu/cs/news/Pages/cross-border-cooperation-.aspx.
 • HOSNEDLOVÁ, P., (2021). Spolupráce napříč hranicemi může oživit odlehlé regiony, v jejím rozvoji ale stojí právní i finanční překážky. Euractiv [online]. 2021 [cit. 2021-04-8]. Available from: https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/spoluprace-napric-hranicemi-muze-ozivit-odlehle-regiony-v-jejim-rozvoji-ale-stoji-pravni-i-financni-prekazky/.
 • HRUŠKA, L., et al., (2014). Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Ostrava – Moravská Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů.
 • MEDEIROS, E., GUILLERMO R, M., OCSKAY, G., PEYRONY, J., (2020). Effects of 'covidfencing' in European cross-border regions: an initial overview. DOI: 10.13140/RG.2.2.12302.79688. Available from: https://www.researchgate.net/publication/342522543_Effects_of_'covidfencing'_in_European_cross-border_regions_an_initial_overview.
 • MEDEIROS, E., (2018). Should EU cross-border cooperation programmes focus mainly on reducing border obstacles? Documents d’Anàlisi Geogràfica 2018, article en premsa, pp. 1-25 ISSN 2014-4512. DOI: 10.5565/rev/dag.517.
 • MELECKÝ, L., (2016). Changing of EU Project and Grant Management Approach in Response to New Trends of Programming Period 2014-2020‎. In Kovářová, E., L. Melecký and M. Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration (ICEI 2016) Ostrava: ‏Technical University of Ostrava, pp. 605-614. ISBN 978-80-248-3911-0.
 • PANTEIA, (2010). INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex-Post Evaluation. Final Report. [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/interreg_final_report_23062010.pdf.
 • PLEVÁK, O., (2021). Zlepšit evropské zákony pomáhá síť regionálních center. V Česku o ně není zájem. Euractiv [online]. [cit. 2021-04-8]. Available from: https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/zlepsit-evropske-zakony-pomaha-sit-regionalnich-center-v-cesku-o-ne-neni-zajem/.
 • PYSZ, J., CASTANHO, R., A. GÓMEZ, J. M., (2018). Cross-border cooperation – The barriers analysis and the recommendations. Polish Journal of Management Studies, vol. 17, no. 2, pp. 134-147. ISSN 2081-7452. DOI: 10.17512/pjms.2018.17.2.12.
 • SOUSA, L. D., (2013) Understanding European Cross-border Cooperation: A Framework for Analysis. Journal of European Integration, vol. 35, no. 6, pp. 669-687. ISSN 1477-2280. DOI: 10.1080/07036337.2012.711827.
 • STANÍČKOVÁ, M., (2016). Practical Aspects of EU Project and Grant Management in Programming Period 2014-2020‎. In Kovářová, E., L. Melecký and M. Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration (ICEI 2016) Ostrava: ‏Technical University of Ostrava, pp. 898-907. ISBN 978-80-248-3911-0.
 • SUCHACEK, J., WALANCIK, M., WRÓBLEWSKI, Ł., URMINSKY, J., DRASTICHOVA, M., SOTKOVSKY, I., (2018). Management of municipal development of Euroregion Beskydy in Poland and Czechia. Polish Journal of Management Studies, vol. 18, pp. 365-378. ISSN 2081-7452. DOI: 10.17512/pjms.2018.18.1.27.
 • SUCHACEK, J., (2019) The Benefit of Failure: On the Development of Ostrava’s Culture. Sustainability, 11, no. 9, pp. 1-15. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su11092592.
 • WRÓBLEWSKI, L., (2016). Creating an image of a region – Euroregion Beskydy and Euroregion Cieszyn Silesia examples. Engineering Management in Production and Services, vol. 8, no. 1, pp. 91-100. ISSN 2300-0813. DOI: 10.1515/emj-2016-0010.