XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Tematická skladba příspěvků v celostátním televizním zpravodajství významně ovlivňuje mediální obrázek sledovaných území. Ohniskem zájmu předloženého článku pak jsou významné kategorie infrastruktury – tedy zdravotnictví, školství, vědy a dopravy a to na úrovni jednotlivých krajských měst. Cílem příspěvku je analyzovat a zhodnotit příspěvky, které se dotýkají vybraných částí infrastruktury a jsou vztažené k jednotlivým krajským městům v České republice. Zkoumány přitom budou příspěvky ve zpravodajských pořadech Události a Události, komentáře ve vysílání veřejnoprávní České televize a zpravodajském pořadu Televizní noviny ve vysílání televize Nova. Problematika bude uchopena především z kvalitativního pohledu. Jak se ukázalo, navzdory významu infrastruktury pro městský rozvoj je problematice v rámci celostátního televizního vysílání referujícím o této kategorii na úrovni krajských měst věnována dosti nízká pozornost.

Klíčová slova

infrastruktura, krajská města, sdělovací prostředky


Reference

 • ANHOLT, S., (2013). Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations. Exchange: the Journal of Public Diplomacy, vol. 2, no. 1, pp. 6-12. ISSN 2325-8543.
 • ASHWORTH, G. J., VOOGD, H., (1990). Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. London: Belhaven Press. ISBN 1-85293-008-X.
 • BENÍŠKOVÁ, T., URMINSKÝ, J., (2016). Mediální reflexe hospodářského života v krajských městech In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 804-810. ISBN 978–80–210–8273–1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-103.
 • BRYANT, J., ZILLMANN, D., (2002). Media effects: Advances in theory and research. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. ISBN 978-0-80586-450-2.
 • DEARING, J. W., ROGERS, E. M., (1996). Agenda – setting, Newbury Park, CA: Sage Publications. ISBN 978-0-76190-563-9.
 • DE FLEUR, M. L., DE FLEUR, M., (2009). Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects. London: Pearson. ISBN 0-205-33172-6.
 • GALTUNG, J., RUGE, M., (1965). The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research, vol. 2, pp. 64-91. ISSN 0022-3433.
 • GREGORY, D., JOHNSTON, R., PRATT, G., WATTS, M., WHATMORE, S., (2009). The Dictionary of Human Geography. London: Wiley-Blackwell. ISBN 1-40513-288-4.
 • KRIPPENDORFF, K., (2012). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks: Sage. ISBN 978-1-4129-8315-0.
 • McQUAIL, D., (2002). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-574-5.
 • NEČAS, V., (2009). Mediální kontext české zahraniční politiky. In: Kořan, M. (ed.) Česká zahraniční politika v roce 2008, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, pp. 41-48. ISBN 978-80-86506-78-4.
 • RIJNKS, H. R., STRIJKER, D., (2013). Spatial effects on the image and identity of a rural area. Journal of Environmental Psychology, Vol. 36, pp. 103-111. ISSN 0272-4944. DOI: 10.1016/j.jenvp.2013.07.008.
 • SHOEMAKER, P., REESE, S., (1996). Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. New York: Longman. ISBN 0-8013-1251-5.
 • SHOEMAKER, P., VOS, T., (2009). Gatekeeping Theory. New York: Routledge. ISBN 978-0-41598-138-5.
 • SUCHÁČEK, J., (2014). European Themes within National TV News Reporting in the Czech Republic. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration, Ostrava: VŠB – TUO, pp. 644-650. ISBN 978-80-248-3388-0.
 • SUCHÁČEK, J., (2015). TV Reporting and Self-governing Regions in the Czech Republic. In: 5th Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, pp. 979-986. ISBN 978-80-553-2015-1.
 • ŠKODOVÁ, M., (2008). Zasazení konceptu agenda-setting do uvažování o médiích. In: Škodová, M. (ed.) Agenda setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, pp. 11-13. ISBN 978-80-7330-151-4.
 • URMINSKÝ, J., (2018). Regions in TV news broadcasting: selected aspects on the example of the Czech Republic. Folia Geographica. vol. 60, no. 2, pp. 83-100. ISSN 1336-6157.