XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou městského marketingu, která svým charakterem celosvětově nabývá na významu, a to především v praktické sféře. Cílem článku je demonstrovat realizaci marketingových aktivit na příkladu velkého města, které je považováno za moderní, otevřené, ekologicky přátelské a současně ekonomicky výkonné. Pro tuto případovou studii bylo vybráno rakouské město Graz a za tímto účelem byl proveden hluboký desk research. Město Graz nemá explicitně definovanou marketingovou strategii, avšak to, jak se chce prezentovat, lze odvodit z jeho Smart city strategie. Realizace marketingových aktivit je svěřena především městské společnosti Holding Graz. Mezi hlavní cílové skupiny patří návštěvníci, rezidenti a podniky. Větší část marketingových aktivit se vztahuje k propagaci vnitřního města. Graz využívá moderní marketingové nástroje, jako jsou webové stránky, sociální sítě, influenceři a pořádání akcí. Na pořádání akcí na sedmi různých místech v Grazu se zaměřuje městská společnost MCG Graz.

Klíčová slova

teritoriální marketing, městský marketing, Graz, cílové skupiny, marketingové nástroje


Reference

 • Ashworth, G.J., Voogd, H., (1990). Selling The City: Marketing Approaches In Public Sector Urban Planning. London, England: Belhaven Press. ISBN 978-0471944706.
 • BAKER, J. M., (2014). Marketing strategy and management. London: Macmillan International Higher Education. ISBN 978-1-13734-213-3.
 • BRAUN, E., (2008). City Marketing: Towards An Integrated Approach. [Disertation thesis]. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 978-90-5892-180-2.
 • CITY NATION PLACE, (2020). Hall of fame: 15 of the best place marketing and place branding campaings. [online]. [cit. 28. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.citynationplace.com/hall-of-fame-15-of-the-best-place-branding-campaigns
 • DESBORDES, M., AYMAR, P., HAUTBOIS, CH., (2019). The Global Sport Economy: Contemporary Issues. London: Routledge. ISBN 978-0-3688-2900-4.
 • Design Tagebuch, (2010). Graz im Quadrat – Das neue Stadtlogo. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.designtagebuch.de/graz-im-quadrat-das-neue-stadtlogo/.
 • ECM, (2021). European Cities Marketing. The association for tourist boards, convention bureaux and city marketing organisations in Europe. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.europeancitiesmarketing.com.
 • Eurostat, (2021). Database. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.
 • Holding Graz, (2021a). Holding Graz. [online]. [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.holding-graz.at.
 • Holding Graz, (2021b). Innenstadtbetriebe im Portrait. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.holding-graz.at/de/grazgutschein/citymanagement/betriebe-portraits/#videos-partnerbetriebe-graz-gutschein/.
 • Hornyák Gregáňová, R., Papcunová, V. (2017). Business activities of the municipalities as the important factor of territorial development. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, pp. 86-94. ISBN 978-80-552-1739-0.
 • Hosper, G.J., (2004). Place Marketing In Europe – The Branding Of The Oresund Region. Intereconomics, vol. 5, no. 5, pp. 271-279. ISSN 0020-5346. DOI: 10.1007/Bf03031785.
 • JEŽEK, J., (2010). Aplikace městského marketingu v praxi: vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E+M ekonomie a management, vol. 13, no. 4, pp. 123-134. ISSN 1212-3609.
 • Ježek, J., (2011). Městský marketing – koncepty, aplikace, kritická analýza. Ekonomický časopis, vol. 59, no. 3, pp. 243-258. ISSN 0013-3035. DOI: 10.1016/j.respol.2005.01.018.
 • JEŽEK, J., RUMPEL, P., SLACH, O., (2007). Marketingový management obcí, měst a regionů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-294-1.
 • Kaefer, F., (2020). Why Graz? Andrea Keimel on the Austrian City’s Brand Strengths and Business Opportunities. The Place Brand Observer (TPBO), 5 November, 2020. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://placebrandobserver.com/graz-city-brand-strengths-opportunities.
 • KAVARATZIS, M., (2020). Is „City Branding“ Worth Re-Visiting? Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 111, no. 1, pp. 24-27. ISSN 0040-747X. DOI: 10.1111/TESG.12403.
 • Kavoura, A., (2013). Contemporary approaches of the scientific theory of place marketing – place branding in globalised conditions and economic crisis. New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-62948-203-3.
 • Kotler, P., Haider, D.H., Rein, I., (1993). Marketing places: attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press. ISBN 0-02-917596-8.
 • KOTLER, P., LEVY, S. J., (1969). Broadening the concept of marketing. Journal of Marketing, 33, no. 1, pp. 10-15. ISSN 0022-2429. DOI: 10.2307/1248740.
 • Kulturamt der Stadt Graz, (2021). KulturServerGraz. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.kultur.graz.at.
 • MCG, 2021. Messe Congress Graz. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://mcg.at.
 • pauličková, r., (2005). Teoretické otázky regionálního a městského marketingu. Plzeň: Zápodočeská univerzita v Plzni. ISBN 80-7043-365-5.
 • PEELEN, E. J., (1987). City Marketing. Vastgoed, 3, no. 1, pp. 96-98. ISSN 0166-4204.
 • PLACE BRAND OBSERVER, (2021). The Place Brand Observers. [online]. [2021-04-25]. Dostupné z: https://placebrandobserver.com/.
 • RASZKOWSKI, A., (2014). Place Marketing in the Process of Territorial Identity Creation and Strengthening. Journal of European Economy, 13, no. 2, pp. 193-204. ISSN 2519-4089.
 • RAUHUT KOMPANIETS, O., RAUHUT, D., (2016). Why urban and rural place marketing strategies differ: a theoretical discussion. Romanian Journal of Regional Science, 10, no. 1, pp. 23-42. ISSN 184-8520.
 • Stadt Graz, (2021a). Befragung zur Lebensqualität. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.graz.at/cms/ziel/7749787/DE#.
 • Stadt Graz, (2021b). Smart city Graz. [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.smartcitygraz.at.
 • TÖDTLING, F.,TRIPPL, M., (2004). Like Phoenix from the Ashes? The Renewal of Clusters in Old Industrial Regions. Urban Studies, vol. 41, no. 5/6, pp. 1159-1179. ISSN 0042-0980. DOI: 10.1080/00420980410001675788.
 • TRIPPL, M., OTTO, A., (2009). How to Turn the Fate of Old Industrial Areas: A Comparison of Cluster-Based Renewal Processes in Styria and the Saarland. Environment and Planning A, vol. 5, no .41, pp. 1217-1233. ISSN 1472-3409.DOI: 10.1068/a4129.
 • VAŇOVÁ, A., VITÁLIŠOVÁ, K., BORSEKOVÁ, K., (2017). Place marketing, public and non-profit marketing: case studies. Banská Bystrica: Belianum. Matej Bel University Press. ISBN 978-80-557-1313-7.
 • Yoon,, (2010). A Conceptual Model for City Branding Based on Semiotics. [A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy]. London: Brunel University.
 • ZENKER, S., BECKMANN, S., (2013). My place is not your place – different place brand knowledge by different target groups. Journal of Place Management and Development, vol. 6, no. 1, pp. 6-17. ISSN 1753-835. DOI: 10.1108/17538331311306078.