XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

V rámci výzkumu byla analyzována sdílená doprava v Moravskoslezském kraji, jakožto důležitý prvek udržitelné dopravy a konceptu chytrého města a chytrého venkova. Využívání sdílené dopravy nabízí možnost, jak redukovat nepříznivé dopady, které doprava působí. Jedná se především o problémy s parkováním, dopravními zácpami a negativními dopady na životní prostředí. V rámci Moravskoslezského kraje byly studovány možnosti využití sdílené dopravy a bariéry jejího rozvoje ve městě Ostrava a ve vybraných venkovských oblastech. V rámci výzkumu byla provedena rešerše odborné literatury, analýza strategických dokumentů, dotazníkové šetření a rozhovory s odborníky z praxe. Moravskoslezský kraj i město Ostrava se sdílenou mobilitu snaží podporovat a rozvíjet ji. V Ostravě fungují velmi dobře především sdílená kola, naopak ve venkovských oblastech je sdílená doprava teprve na začátku, nicméně velký potenciál je spatřován ve společném svozu obyvatel do větších obcí. Každopádně stále se nabízí velký prostor pro rozvoj všech forem sdílené dopravy. Ve venkovských oblastech je největší bariérou rozvoje především smýšlení lidí, kteří jsou zvyklí na vlastní automobily, zatímco v Ostravě by o určité formy sdílené dopravy byl větší zájem. Zde ovšem většímu rozvoji mohou bránit špatná informovanost ze strany města či nedostatečné poskytování požadované formy sdílené dopravy.

Klíčová slova

sdílená mobilita, chytré město, chytrý venkov, Moravskoslezský kraj, Ostrava


Reference

 • BENEVOLO, C., DAMERI, R. P., & D´AURIA, B., (2015). Smart Mobility in Smart City. In Torre, T., Braccini A. M., Spinelli R. (eds.). Empowering Organizations. Cham: Springer, pp. 13-28. ISBN 2195-4976. DOI: 10.1007/978-3-319-23784-8.
 • BRUZZONE, F., SCORRANO, M., NOCERA, S., (2020). The combination of e-bike-sharing and demand-responsive transport systems in rural areas: A case study of Velenje. Research in Transportation Business & Management. ISSN 2210-5395. DOI: 10.1016/j.rtbm.2020.100570.
 • DOCHERTY, I., MARSDEN, G., ANABLE, J., (2017). The governance of smart mobility. Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 115, pp. 114-125. ISSN 0965-8564. DOI: 10.1016/j.tra.2017.09.012.
 • FAJNOVA, (2017). Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2030. [online], [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://fajnova.cz/strategicky-plan/.
 • FRENKEN, K., SCHOR, J., (2017). Putting the sharing economy into perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions, 23, pp. 3-10. ISSN 2210-4224. DOI: 10. 1016/j.eist.2017.01.003.
 • GIBSON, D.V., KOZMETSKY, G., SMILOR, R.V., (1992). The Technopolis Phenomenon: Smart Cities, Fast Systems, Global Networks. Maryland: Rowman & Littlefield publishers, ISBN 0-8476-7758-3.
 • EUROPEAN NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT, (2018). Chytrý venkov – obnova a rozvoj služeb na venkově. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISSN 1831-5321.
 • HERZOG, W., (2018). Ride-hailing vs. ride-sharing: The key difference and why it matters. [online]. [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: http://www.ecolane.com/blog/ride-hailing-vs.-ride-sharing-the-key-difference-and-why-it-matters.
 • CHAN, N. D., SHAHEEN, S. A., (2012). Ridesharing in North America: Past, Present and Future. Transport Reviews, vol.32, pp. 93-112. DOI: 10.1080/01441647.2011.621557.
 • MÜNZEL, K., BOON, W., FRENKEN, K., VASKELAINEN, T., (2018). Carsharing business models in Germany: characteristics, success and future prospects. Information Systems and e-Business Management, vol. 16, pp. 271-291. ISSN 1617-9846. DOI: 10.1007/s10257-017-0355-x.
 • JIŘÍČEK, P., (2017): Carsharing v Ostravě: Sdílená auta si řidiči předávají v centru. Moravskoslezský deník, 3. 2017. [online], [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/carsharing-v-ostrave-sdilena-auta-si-ridici-predavaji-v-centru-20170323.html.
 • NEXTBIKE, (2019): Souhrnná statistika sdílených kol nextbike v Ostravě k 15. 12. 2019 (neveřejný dokument).
 • MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, (2017): Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 20172023 „Chytřejší kraj“. [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: https://www.msk.cz/cs/temata/cestovni_ruch/strategie-rozvoje-moravskoslezskeho-kraje-2019_2027-1291/.
 • MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, (2019): Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018–2027 [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: https://www.msk.cz/cs/temata/cestovni_ruch/koncepce-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-pro-obdobi-2018_2023-1320/.
 • OKAI, E., FENG, X. & SANT, P., (2018). Smart Cities Survey. In 2018 IEEE 20th International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 16th International Conference on Smart City; IEEE 4th International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS). Exeter, UK: IEEE, pp. 1726-1730. ISBN 978-1-5386-6614-2. DOI: 10.1109/hpcc/smartcity/dss.2018.00282.
 • OSTRAVA, (2018): V Ostravě si můžete půjčit kola. [online] [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/v-ostrave-si-muzete-pujcit-kola?fbclid=IwAR2Y0raCKZRJXoGLszAaX5npK5ZUxvkEDjh5hUj9zGjy6KW15ILvO_fv5jA.
 • PAPA, E., LAUWERS, D., (2015): Smart mobility: Opportunity or threat to innovate places and cities. In 20th International Conference on Urban Planning and regional Development in the Information Society, Proceedings. Ghent: CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning, pp. 543-550. ISBN 9783950311099.
 • PHILIP, L., WILLIAMS, F., (2019): Healthy Ageing in Smart Villages? Observations from the Field. European countryside, 11, no. 4, pp. 616-633. ISSN 1803-8417. DOI: 10.2478/euco-2019-0034.
 • RAC FOUNDATION, (2012). Keeping the Nation Moving: Facts on Parking. [online]. [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: https://www.racfoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/parking_fact_sheet.pdf.
 • REMETA, M., (2019): Další Senior taxi v Moravskoslezském kraji! Od ledna začne jezdit i ve Frýdku-Místku.

Polar, 8. 5. 2021. [online]. [cit. 2021-04-01].  Dostupné z: https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000018382/dalsi-senior-taxi-v-moravskoslezskem-kraji-od-ledna-zacne-jezdit-i-ve-frydkumistku.

 • SALICE, S. M., PAIS, I., (2017). Sharing Economy as an Urban Phenomenon: Examining Policies for Sharing Cities. In Meil, P., Kirov, V. (eds.). Policy Implications of Virtual Work. Cham: Palgrave MacMillan, pp. 199-228. ISBN 978-3-319-52057-5. DOI: 10.1007/978-3-319-52057-5_8.
 • SHAHEEN, S. A., (2018). Shared Mobility: The Potential of Ridehailing and Pooling. In Sperling, D. (eds.). Three Revolutions. Washington, D.C.: Island Press, pp. 55-76. ISBN 978-1-61091-906-7. DOI: 10.5822/978-1-61091-906-7_3.
 • SHAHEEN, S. A., BANSAL, A., CHAN, N., (2017). Mobility and the Sharing Economy Industry Developments and Early Understanding of Impacts. In Dia, H. (eds.). Low Carbon Mobility for Future Cities: Principles and Applications. The Institution of Engineering and Technology (IET). UC Berkeley: Transportation Sustainability Research Center. ISBN 978-1-78561-197-1. DOI: 10.1049/PBTR006E_CH10.
 • SHAHEEN S. A., COHEN A. P., (2008). Growth in Worldwide Carsharing. An International Comparsion. Journal of the transportation research board, vol. 1992, pp. 81-89. DOI: 10.3141/1992-10.
 • SHAHEEN, S. A., GUZMAN, S., ZHANG, H., (2010). Bikesharing in Europe, the Americas and Asia. Past, Present and Future. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 2143, pp. 159-167. DOI: 10.3141/2143-20.
 • VISVIZI, A., LYTRAS, M., D., (2018): It’s Not a Fad: Smart Cities and Smart Villages Research in European and Global Contexts. Sustainability, 10, no. 8. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su10082727.
 • ZAWIESKA, J., PIERIEGUD, J., (2018). Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation. Transport Policy, vol. 63, pp. 39-50. ISSN 0967-070X. DOI: 10.1016/j.tranpol.2017.11.004.
 • ZDRAVAOVA, (2021a). Sdílené koloběžky v Ostravě. [online], [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://zdravaova.cz/sdilene-elektrokolobezky-v-ostrave/.
 • ZDRAVAOVA, (2021b). Sdílená kola v Ostravě budou znovu k vypůjčení až na třicet minut zdarma. [online], [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://zdravaova.cz/sdilena-kola-v-ostrave-budou-znovu-k-vypujceni-az-na-tricet-minut-zdarma/.