XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je jednak posoudit absorpční schopnost inovací sui generis krajů České republiky, jednak odhadnout jejich poptávkovou kapacitu po elektromotocyklu JAWA. Východiskem jsou data zachycující reakce krajů na inovační produktovou řadu motocyklů JAWA v letech 2017-2020. Při zpracování byla využita analýza variability, při konstrukci modelu odhadu kapacity regionální poptávky po elektromotocyklech rovněž korelační analýza. Reálná variabilita regionálních prodejů inovační řady motocyklů JAWA byla ve sledovaném období vysoká, navíc s rostoucím trendem. Kraje se liší rovněž různou rychlostí akceptace inovace produktů. Model odhadu kapacity regionální poptávky po elektromotocyklu JAWA zohledňuje jednak parametry relevantní pro prodej motocyklů obecně, jednak parametry spojené s eliminací negativního dopadu emisí spalovacích motorů na životní prostředí. A právě ty způsobují snížení variability kapacity regionální poptávky po elektromotocyklu JAWA v českých krajích.

Klíčová slova

inovační produktová řada, elektromotocykl JAWA, regionální variabilita prodejů, model odhadu regionální poptávky


Reference

 • ACEM (European Association of Motorcycle Manufacturers), (2021). Statistical press release. January – December 2020. [online]. [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: Market data - ACEM - The Motorcycle Industry in Europe.
 • ČSÚ, (2020). Vybrané ukazatele inovačních aktivit podniků v období 2016–2018. [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: Inovace | ČSÚ (czso.cz)
 • ČSÚ, (2021). Veřejná databáze. [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz.
 • JAWA Moto spol. s r.o., (2021). Hodnocení výkonnosti tuzemské prodejní sítě 2020. Interní materiál.
 • Klímová, V., Raszková, S., (2019). Možnosti implementace poptávkové inovační politiky v regionech. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 153-162. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-19.
 • Klímová, V., Winklerová, V., (2017). Bariéry pro rozvoj inovací v regionech. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 246-254. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-31.
 • KRAFT, J., (2017). Manažersko-marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu. [Rigorózní práce]. Praha: Univerzita Karlova.
 • Matoušek, J., (2019). Elektromobil za čtvrt milionu? Na Slovensku začal stát přispívat na jejich nákup. [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: Elektromobil za čtvrt milionu? Na Slovensku začal stát přispívat na jejich nákup - Aktuálně.cz (aktualne.cz).
 • SDA (Svaz dovozců automobilů), (2021). Nové registrace MTC. [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné z: SDA(sda-cia.cz)
 • Sedlák, M., Marčík, F., (2019). Elektromobilita a životní prostředí. Informační list k projektu TL01000317. Brno: BIC.
 • Valenta,, (2001). Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, s. r. o. ISBN 80-85 860-11-2.
 • ZDRAŽIL, P., (2014). Vliv inovačního potenciálu na rozvoj životních podmínek obyvatelstva zemí střední a východní Evropy. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 209-216. ISBN 978-80-210-6840-7. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-25.
 • ZDRAŽIL, P., MATĚJA, Z., (2013). Index vědecko-výzkumného potenciálu a dynamika jeho vývoje v českých a slovenských regionech. In JEDLIČKA, P. (ed.) Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, pp. 353-359. ISBN 978-80-7435-250-8.