XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Pandemie Covid19 přinesla velké množství změn do života lidí, ale i v managementu individuálních historických památek. Cílem příspěvku je zhodnotit, jakým způsobem zasáhla pandemie Covid19 běžný provoz dvou zámků v Jihomoravském kraji (Státní zámek Lysice a Státní zámek Rájec nad Svitavou) a jakým způsobem ovlivnila bezpečnost práce a personální management, bezpečnost památek, organizaci kulturních akcí, partnerství, marketing a finanční management. Kvalitativní šetření je založeno na rozhovorech s kastelánkami zámků, které ukázaly, že vzhledem k opatřením a vývoji situace znamenala pandemie především vyšší nároky na management zámků, a to především v souvislosti s organizací kulturních akcí, oprav a personálního zabezpečení. Za důležitou součást managementu je také možné považovat snahu zůstat v povědomí návštěvníků a s tím spojené intenzivnější využívání sociálních sítí a obecně orientaci na online nástroje.

Klíčová slova

cestovní ruch, Covid19, kulturní dědictví, management, státní zámek


Reference